Vuoden 2023 onnistumiset luovat pohjaa tulevaisuuden kasvulle – Painopisteinä vienti ja vastuullisuus

5 maaliskuun, 2024

TT Gasketsin viime vuosien kehitystyö ja uudet avaukset saivat tunnustusta ja antoivat luottoa siihen, että tuotteillamme ja palveluillamme on kansainvälistä kysyntää.

Kultainen nuija -kisa teki TT-Gasketsin hyvät hallitusteot näkyviksi

Riippumattomilla hallitusten jäsenillä on suuri arvo perheyhtiön kehittämisessä. Kultainen nuija -kilpailussa mukana oleminen antoi mahdollisuuden syventyä viime vuosien oppeihin ja verrata samalla itseämme tämän päivän PK-yhtiöiden huippuhallituksiin.

TT Gasketsilla johtoryhmäläiset ovat mukana hallitustyöskentelyssä tavallista enemmän. Johtoryhmäläiset ovat jokaisessa kokouksessa kuultavana sekä kertomassa omasta positiostaan ja tulevaisuuden näkymistä.

– Meillä hallitus ja johtoryhmä sparrailevat toisiaan hienosti. Tavoitteemme on hallitustyötä kehittäessämme mahdollistaa hallituksen advisor-rooleja jatkossakin. Tulemme myös kehittämään hallitustyön monimuotoisuutta, mikä tuo lisäarvoa johtoryhmän työhön, summaa CEO Aleksi Arpiainen.

Pirkanmaan vientipalkinto antoi tunnustusta ennakkoluulottomasta viennin laajentamisesta

Palkintoraadin mukaan TT Gaskets on kansainvälinen kasvuyhtiö, joka pyrkii ennakkoluulottomasti laajentamaan viennin osuutta liikevaihdostaan. Raati kiittää erityisesti viennin laajentamisen painotusta yrityksen strategiassa. Käytännön vientiponnistelumme keskittyvät tulevaisuudessa Pohjoismaihin, saksankieliseen Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

– Asiakaslähtöisyys ja -läheisyys ovat viennissä keskeisiä, ja tässä suhteessa valmistaudumme ottamaan kokonaan uusia askelia. Olemme jo aloittaneet Ruotsissa mallin, jossa olemme asiakkaillemme helposti saavutettavissa ja aiomme toistaa samaa kaavaa uusilla alueilla. Suurempia lanseerauksia on tulossa lähitulevaisuudessa, lupaa Business Director Petri Lehtinen.

Yhteistyö huippuyliopiston kanssa avaa viennille uusia uria

Yhdysvalloista on tullut nopeimmin kasvava markkina-alueemme 2020-luvulla. Erittäin kilpaillun markkinan valloittaminen vaatii syvällistä ymmärrystä, minkä vuoksi olemme toteuttaneet perusteellisen markkinatutkimuksen UCLA-huippuyliopiston kanssa.

– Olemme saaneet selkeän käsityksen siitä, mikä asiakaskuntamme on, mikä maantieteellinen sijainti on järkevin, ja mitkä ovat oikeat sidosryhmäkumppanit meille. Meidän tulee lähestyä markkinaa boots on the ground. Asiakasmäärän kasvattaminen edellyttää, että meillä on useampi jalkapari mantereen kamaralla.

TT Gaskets sai kärkituloksen EcoVadis-arvioinnissa

Sijoittuminen parhaan seitsemän prosentin tuntumaan kansainvälisessä EcoVadis-kestävyysarvioinnissa osoitti, että pitkän tähtäimen vastuullisuusinvestoinnit tuottavat tulosta. Vastuullisuus läpileikkaa TT Gasketsin toimintaa ympäristövaikutusten lisäksi sosiaalisilla ja hallinnollisilla tasoilla. Kestävät valinnat vahvistavat kilpailukykyämme.

Vastuullisuus ei ole TT Gasketsilla sanahelinää, vaan merkittäviä tekoja valoisamman tulevaisuuden puolesta. Tavoitteena häämöttää täysi hiilineutraalius vuonna 2027. Kestävyyttä painotetaan myös kansainvälisen kasvun strategiassamme.

– Pyrimme toimimaan edelläkävijänä ja puolestapuhujana tietyillä markkina-alueilla, joilla vastuullisuuteen liittyvät asiat eivät ole vielä keskiössä. Haluamme edistää hyviä käytäntöjä ja levittää viestiä hyvän asian puolesta omassa mittakaavassamme, Quality, Lean and IT Director Matti Järvinen toteaa.

Micaseal Suniflex on ensimmäinen oma tiivistemateriaalimme

TT Gasketsin ensimmäinen oman tuotenimen saanut tiivistemateriaali Micaseal Suniflex on saanut hyvän vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa. Suniflex on osoittautunut onnistuneeksi materiaaliksi ja siitä valmistetut tiivisteet toimivat erinomaisesti vaativissakin oloissa.

– Suniflex on suunniteltu kestämään erittäin kuumia, lähes 1000 asteen lämpötiloja ja se toimii luotettavasti erilaisissa kemiallisissa ympäristöissä. Kokemukset sen käytöstä ovat olleet erittäin myönteisiä. Mica-pohjaisen materiaalin nimi on kunnianosoitus TT Gasketsin edesmenneelle asiakkuusjohtajalle Jukka Sunilalle, Lehtinen kertoo.

Vuosi 2023 oli meille merkityksellinen monin tavoin. Saavutimme merkittäviä kehitysaskelia ja tunnustuksia, jotka kertovat sitoutumisestamme jatkuvaan kehittämiseen ja vastuullisuuteen. Näiden saavutusten valossa katseemme on jo tulevaisuudessa ja uusissa aluevaltauksissa. Tästä on hyvä jatkaa!


TT Gaskets sai Pirkanmaan vientipalkinnon 2023

21 marraskuun, 2023

Vuodesta 1968 myönnetty vientipalkinto jaettiin Tampereen kauppakamarin syyskokouksessa 20. marraskuuta.

Aleksi Arpiainen

Kuva: Päivi Eskelinen, Tampereen Kauppakamari

TT Gaskets on saanut Pirkanmaan vientipalkinnon 2023. Palkinto myönnetään yritykselle, joka suuntaa vahvasti kansainvälistymiseen, vientiin ja uusien markkinoiden avaamiseen. Tampereen nuorkauppakamarin perustama palkinto on jaettu vuodesta 1968 lähtien, ja vuodesta 2011 se on myönnetty yhteistyössä Tampereen kauppakamarin kanssa.

– Olemme erittäin otettuja kunniasta tulla valituksi vientipalkinnon saajaksi. Pirkanmaalla on poikkeuksellisen paljon erinomaisia vientiä tekeviä yhtiöitä, jotka yhdessä rakentavat alueemme hyvinvointia sekä tuovat ärsykkeitä ja ideoita yhtiöiden edelleen kehittämiseksi entistä mielenkiintoisimmiksi työpaikoiksi, TT Gasketsin toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen kertoo.

Palkintoraadin mukaan TT Gaskets on kansainvälinen kasvuyhtiö, joka pyrkii ennakkoluulottomasti laajentamaan viennin osuutta liikevaihdostaan. Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat pirkanmaalaisen teollisen insinööritaidon jatkumoa, ja niille on maailmanlaajuista kysyntää. Raati kiittää erityisesti viennin kasvattamisen mukaan ottamista yrityksen strategiaan. Strategiaa on jo toteutettu palkkaamalla uusia henkilöitä viennin ja kansainvälistymisen toimintoihin sekä uusilla markkina-avauksilla.

Tiukka kilpailu kannustaa kehittymään

Vuonna 2022 TT Gasketsin noin 20 miljoonan euron liikevaihdosta yli 40 prosenttia tuli viennistä. Vientiä on 50 maahan, joista merkittävimmät ovat Hollanti, Ruotsi, Saksa, Ranska, Kiina, Yhdysvallat ja Kanada. Tavoitteena on viennin kasvattaminen 60–65 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.

– Yhtiömme vientimyynti on alkanut jo 1960-luvulla Ruotsista ja Hollannista. Koen, että sillä on ollut merkittävä rooli yhtiömme kehittämisessä kohti alamme eurooppalaista huippua. Tiukka kansainvälinen kilpailu haastaa ja kannustaa kehittämään toimintaa jatkuvasti. Paikalleen ei voi koskaan jäädä, vaan uutta pitää kokeilla ja kehittää rohkeasti ja yhdessä muiden kanssa, Aleksi Arpiainen pohtii.

Sata henkeä työllistävän yrityksen pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Tampereella Jankan kaupunginosassa. TT Gasketsilla on tytäryhtiö Ruotsissa, ja toinen tytäryhtiö on perusteilla Saksaan. Myös sijoittautumismahdollisuuksia Yhdysvaltoihin tutkitaan yhteistyössä Kalifornian yliopiston kanssa.

TT Gaskets on kansainvälinen myös henkilöstöltään, jossa on edustettuna kahdeksaa eri kansallisuutta. Yritys on kehittänyt viime aikoina aktiivisesti kansainvälistä rekrytointiosaamistaan ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöidensä kotoutumista muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

– Teollinen myynti ja etenkin vientimyynti on viime vuosina kehittänyt entistä tiimimäisemmäksi. TT Gasketsilla olemme pyrkineet viime vuosina vahvistamaan myyntiä tukevia ja siihen osallistuvien henkilöiden osaamista ja muodostaneet uusia rooleja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Entistä tiiviimpi ja nopeatahtinen yhteispeli asiakkaiden ilostuttamiseksi on myös vaatinut uusia toimintamalleja ja tietojärjestelmiä. Jatkuvat ja suunnitelmalliset panostuksemme kestävään kehitykseen ovat myös tulleet huomatuksi. Ne ovat toimineet erinomaisena avaajana uusiin asiakkuuksiin, Arpiainen summaa.


TT Gaskets selvitti tiensä kolmen parhaan joukkoon Kultainen nuija -kisassa

2 marraskuun, 2023

Kuva: Hallituspartnerit

TT Gasketsin taipale Kultainen nuija -kisassa huipentui hienosti sijoittumalla kolmen parhaan joukkoon.

Hallituspartnerit ry palkitsee vuosittain suomalaisen pk-yrityksen hyvistä hallitusteoista. Kisa tekee näkyväksi Suomen pk-yritysten hallitusten ja riippumattomien hallitusjäsenten tärkeää työtä ja roolia yritysten menestymisessä.

Kovatasoinen kisa huipentui Tampereella 1.11. järjestettyyn Hallituspaikka-tapahtumaan. Finalistikolmikko koostui vahvoista toimijoista, jotka ovat yltäneet omilla aloillaan merkittäviin saavutuksiin onnistuneen hallitustyön avulla.

– Kisa oli opettavainen ja hieno matka hallitustyömme eri vaiheisiin ja sen historiaan. Ammensimme kisasta oppeja hallitustyömme kehittämiseen tulevaisuudessa, kuvailee TT Gasketsin toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen.

Hän korostaa myös johtoryhmän ja koko yhtiön henkilökunnan välisen suhteen merkitystä.

Riippumattomien hallitusjäsenten rooli on TT Gasketsilla sekä muissa menestyvissä perhe- ja pk-yrityksissä keskeisessä roolissa, kun yritykset kehittyvät ja aika ajoin jopa keksivät itsensä uudelleen. Hallitustyöllä on keskeinen rooli myös yhtiöiden sukupolvenvaihdos- ja omistajuusjärjestelyissä sekä kansainvälistymisessä ja yhteistyökumppanien rakentamisessa.

– Meillä hallitus ja johtoryhmä sparrailevat toisiaan hienosti. Tavoitteemme on hallitustyötä kehittäessämme mahdollistaa hallituksen advisor-rooleja jatkossakin. Tulemme myös kehittämään hallitustyön monimuotoisuutta, mikä tuo lisäarvoa johtoryhmän työhön.


TT Gasketsin ja Joensuun Mailan yhteistyö jatkuu

26 lokakuun, 2023

TT Gasketsin ja JoMan hienosti sujunut yhteistyö saa jatkoa myös tulevalla kaudella. Pelaamme yhteen ja viilaamme pelitaitojamme joukkueena myös TT Gasketsilla, joten joukkuelajin tukeminen on meille luonteva tapa harjoittaa yritysvastuuta. Tuotantopäälikkö Teemu Piipponen haluaa kannustaa yrityksiä lähtemään rohkeammin mukaan urheilijoiden tukemiseen.

”Tuemme mielellämme urheilijoita taloudellisesti, jotta he voivat keskittyä täysillä lajiharjoitteluun ja peleihin edes osan vuodesta. Tuen vaikuttavuus on selkeästi osoitettavissa.”

Kulunut kausi oli tasaväkisempi kuin koskaan ja tiukat pelit osoittivat, että altavastaajat voivat yllättää. TT Gasketsilla kummipelaajan menestystä ja JoMan edesottamuksia seurattiin mielenkiinnolla. Jännittävä kausi pysyi mielekkäänä loppuun asti sekä katsojille että pelaajille. JoMa lähtee ensi kauden mitalijahtiin entistä nälkäisempänä ja valmistautuminen ensi vuoteen on jo alkanut.

Joensuun mailan kummipelaaja Ville Väliaho kiittää TT Gasketsia saamastaan tärkeästä tuesta ja lähettää terveiset Tampereelle:

”Pesis on nyt nostanut kovasti päätään ja lajin seuraajien määrä on kasvanut. Myös siellä Tampereella sekä miehet että naiset ovat pärjänneet hienosti. Toivotaan, että pesäpallo levittäytyy vielä suuremmalle yleisölle ja saamme kaikki nauttia tästä hienosta lajista!”


Tiivisteiden takana | Asiantuntija haastattelussa: Asiakaspalvelupäällikön työssä parasta ovat ihmiset

14 syyskuun, 2023

TT Gasketsin asiakaspalvelupäällikkö Sonja Karne ilostuttaa asiakkaita ratkomalla visaisimmatkin pulmat.

Pian on syytä juhlaan, sillä Sonjan työura TT Gasketsilla täyttää syksyllä pyöreitä: Sonja aloitti 20 vuotta sitten tuotannossa vesileikkaajana. Myyntipuolen tehtävissä hän on ollut vuosikymmenen vaihteesta saakka.

Nuoresta pitäen tekniikan alasta kiinnostunut Sonja on opiskellut useita koulutuksia eri opintoasteilla, viimeisimpänä koneautomaatioinsinöörin tutkinnon Tampereen ammattikorkeakoulusta. Osaaminen on karttunut monipuolisesti myös alan yrityksissä työskennellessä. Mahdollisuudet oman työuran kehittämiselle TT Gasketsilla ovat avautuneet omalla aktiivisuudella. Kaikkein eniten häntä on motivoinut työssä uuden oppiminen.

– Olen pyrkinyt oppimaan mahdollisimman paljon kaikessa, mitä olen tehnyt. Olen ollut nykyisessä roolissani vasta muutaman vuoden, mutta tulevaisuudella on varmasti vielä tarjottavaa.

Työssään Sonja laatii asiakkaille tarjouksia, kirjaa tilauksia sekä tukee oman tiiminsä ohella myyntiosaston tarpeita. Vaihteleva työ pitää varpaillaan, mutta Sonja tunnetaan positiivisuudestaan tilanteessa kuin tilanteessa.

– Kun on samaan aikaan monta rautaa tulessa, on tärkeää, ettei hermostu ihan pienestä. Vaikka kyselyitä tulee samaan aikaan monesta eri suunnasta, hommat hoidetaan ripeällä tahdilla järjestelmällisesti valmiiksi.

Välitön ilmapiiri tekee työstä mielekästä

Asiakkaat tukeutuvat Sonjaan monissa tilauksiin, toimitusaikoihin ja tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin liittyvissä asioissa. Hän on onnistunut voittamaan asiakkaiden luottamuksen ja rakentamaan pitkiä asiakassuhteita auttamalla asiakkaat kiperien tilanteiden yli.

– Minua lämmittää työssäni asiakkaiden ilostuttaminen. Asian ei tarvitse olla iso, mutta tieto siitä, että on pelastanut jonkun päivän, palkitsee. Useasta asiakkaasta on tullut vuosien varrella hyviä tuttuja ja vaihdamme paljon kuulumisia muistakin kuin työhön liittyvistä asioista.

Sonjan roolissa yhteistyö on tiivistä sekä asiakkaiden että omien työkavereiden kanssa yli osastorajojen. Hänen mielestään työssä parasta ovatkin yksinkertaisesti ihmiset.

– Alle sadan henkilön työyhteisömme on todella tiivis. Kaikki tuntevat toisensa ja ovat tulleet vuosien varrella läheisiksi. TT Gaskets on työnantajana joustava ja yleisilmapiiri on sellainen, että täällä pidetään työntekijästä huolta.

Sonja suosittelee alaansa ja nykyistä työtään lämpimästi kaikille, jotka haluavat oppia uutta ja haastaa itseään.

– Tämä on oikea paikka, jos haluaa kehittää itseään. On innostavaa olla töissä yrityksessä, joka pyrkii koko ajan menemään eteenpäin ja olemaan kehitystä edellä. Eteenpäin pyrkimisen asenne tarttuu työntekijöihinkin.

Vapaa-ajalla Sonjan akut latautuvat kesämökillä ja koirien kanssa harrastaessa. Häneen voi törmätä myös keikoilla ja kesäfestareilla.

– Puoliso ja koirat pitävät huolen työn ja vapaa-ajan tasapainottamisesta. Mökkeily on elämässäni tärkeä asia, kesämökillä ajatukset irtoavat tehokkaasti työasioista.


Ketterä 80-vuotias perheyhtiö rakentaa turvallisempaa teollista huomista

7 syyskuun, 2023

Kuluva vuosi on TT Gasketsilla erittäin merkittävä, sillä saavutamme perheyrityksenä jo 80 vuoden rajapyykin. TT Gasketsin ytimessä ovat aina olleet innovaatiot, uteliaisuus sekä uuden oppiminen, joten myös juhlavuonna katsomme pitkälle tulevaisuuteen – juuriamme kunnioittaen ja arvostaen.

Juhliamme edeltävät kuukaudet ovat olleet mielenkiintoisia, koska olen saanut useita yhteydenottoja entisiltä työntekijöiltämme. On ollut hienoa päästä kuulemaan, mikä merkitys meillä on ollut ihmisille vuosien saatossa – joko ensimmäisenä työelämäkokemuksena tai myöhemmässä vaiheessa uraa ponnahduslautana eteenpäin. Kiitos kaikille tarinoita jakaneille! Olen teidän kauttanne saanut itsekin oppia uutta niin yrityksestämme kuin perheestäni.

Nämä puolestaan ovat muutamia asiakkaidemme suusta kuulemiamme kommentteja:

”Jankan parhaiten pidetty salaisuus.”
”Tampereella on laitettu tuulemaan.”
”Arvostamme todella, että olemme teille enemmän kuin numero.”

Olen erittäin iloinen, että olemme vuosien saatossa saaneet luoda ympärillemme erinomaisen ekosysteemin suomalaisista ja kasvamassa määrin myös kansainvälisistä kumppaneista. Yhdessä pystymme tarttumaan yhä laajempiin ja haastavampiin tiivistämiskysymyksiin.

Halu ratkaista asioita kumpuaa meistä syvältä. Läpi vuosikymmenten olemme saaneet olla kehittämässä uusia ratkaisuja ympäri maailman. Tunne yhteisistä onnistumisista sekä asiakkaiden kiitokset ja huojentuminen motivoivat ja innostavat meitä edelleen. Samalla pääsemme haastamaan osaamistamme ja oppimaan uutta.

Pitkä kokemus kantaa kiperienkin tilanteiden yli

Kuuntelun taito ja asiakkaista välittäminen on syvällä yrityskulttuurissamme. Kun toimii pitkään ja on aidosti kiinnostunut muista, oppii paljon muun muassa asiakkaiden teknologioista ja yrityskulttuurista. Olen saanut huomata, että onnistumme päivittäin löytämään haastaviin asiakaskysymyksiin ratkaisuja, koska olemme olleet vuosien saatossa niin monenlaisten haasteiden edessä. Kokemuksesta ja pitkistä kumppanuuksista on usein myös se hyöty, että saatamme paikka paikoin tuntea asiakasorganisaatiomme ja heidän toimintonsa syvällisemmin kuin he itse. Ymmärrämme, millaisia ratkaisuja asiakkaamme etsivät tai mikä tuottaa heidän asiakkailleen eniten lisäarvoa.

Omalle henkilöstöllemme TT Gasketsin pitkäikäisyys ja kokemus mahdollistavat kiperien kysymysten pallotteluseiniä yhtiön sisällä ja mahdollisuuden ammentaa monista aiemmista onnistumisista. Olemme niche-alallamme tunnettu toimija, joka herättää luottamusta. Tästä saamme tuntea päivittäisessä työssämme ylpeyttä. Tunnettuus ja velvollisuuksiemme hyvä hoitaminen jo 80 vuoden ajan auttaa meitä myös yli haastavien aikojen, kuten huomasimme esimerkiksi koronakriisin aikana ja Venäjän hyökkäyssodan heikentäessä raaka-aineiden saatavuutta. Pitkät ja luottamukselliset suhteet ovat tällaisina aikoina korvaamattomia.

Olemme innovoineet rohkeasti alkuajoista lähtien

Uteliaisuus ja uuden ymmärtämisen tavoittelu on meille ominaista. Isoisäni aikana kehitimme Suomen ensimmäiset tiivisteaineiden korvikkeet ja tuimme Puolustusvoimia taistelussa maamme itsenäisyydestä. Isäni aikana onnistuimme tuomaan vesisuihkuleikkauksen Suomeen osaksi tiivistevalmistusta ja siirtymään muutenkin tehokkaaseen, työkaluttomaan valmistukseen.

Viime vuosina olemme innovoineet muun muassa sensoroituja älytiivisteitä, uusia raaka-aineita, väärennöksiä estäviä musteita ja mobiilivalmistusratkaisuja. Tulevina vuosina tarjoamme mielenkiintoisia ratkaisuja etenkin maailmaa muuttavaan sähköistymiseen, vetytalouteen ja laajemminkin energiavallankumoukseen liittyen. Tälläkin kertaa innovaatiot syntyvät läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme ja tuotekehityksemme sekä yliopistojen ja startupien kanssa. Samalla TT Gaskets kansainvälistyy lisää ja tulee entistä lähemmäs asiakkaita. Haluamme tarjota mielenrauhaa ja olla mukana rakentamassa yhä turvallisempaa teollista huomista älykkäiden tiivisteratkaisujen kautta.

Jaa kanssamme muistosi vuosien varrelta

Toivottavasti olette jo päässeet lukemaan trilogiaa TT Gasketsin kolmen polven yrittäjämatkasta tähän päivään. Jos ette vielä, niin suosittelen lämpimästi lukemaan näitä nettisivuiltamme tai Linkkarista. Mukana on hauskoja kuvia menneestä!

Juhlimme menneitä muistellen ja tulevaa suunnitellen työyhteisömme ja sidosryhmiemme kesken 8.9. Laukon Kartanossa. Haluamme jutella myös asiakkaiden kanssa yhteisistä muistoista ja kertoa, kuinka aiomme tulla 100-vuotiaaksi perheyritykseksi. Toivotammekin kaikki tervetulleiksi osastoillemme Alihankinta-messuille Tampereelle 26.–28.9. ja Elmia-messuille Jönköpingiin 14.–16.11. Kilistellään yhteisen menestymisen kunniaksi!

Hyvää syksyä ja kiitoksia kaikille, että olette olleet mahdollistamassa TT Gasketsin historiaa ja rakennatte kanssamme entistä turvallisempaa teollista tulevaisuutta.

Aleksi

Aleksi Arpiainen on TT Gasketsin toimitusjohtaja kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa perheyrityksen menestystä ruokkivat jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus. Blogissa Aleksi valottaa ajatuksiaan siitä, mihin tiivisteiden maailma on menossa.


TT Gasketsin kampaprofiilitiivisteet testattu EN 13555 -standardin mukaisesti

24 elokuun, 2023

Saksalainen akkreditoitu testauslaboratorio AMTEC on testannut kampaprofiilitiivisteemme EN 13555 -standardin mukaisiksi laajassa testauksessa. Testausarvot olivat hyvää tasoa ja tuotteet toimivat mittauksissa odotetusti.

Testin tulokset auttavat asiakkaitamme vertailemaan tiivisteiden ominaisuuksia yhdenvertaisesti ja valitsemaan käyttökohteeseensa sopivimman.

”EN 13555 -standardi on maailmanlaajuisesti tunnettu. Tulosten avulla voimme osoittaa ylittävämme prosessiteollisuuden asettamat raja-arvot ja varmistaa, että kampaprofiilitiivisteemme ovat toimintavarmoja turvallisuusmääräysten edellyttämällä tasolla”, kertoo Smart Product Specialist Jaakko Niukkala.

Tiivisteet koviin olosuhteisiin

Kampaprofiilitiivisteet soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, kuten prosessiteollisuuden ja moottoriteollisuuden sovelluksiin. Valmistamme näitä korkeita lämpötiloja ja paineita kestäviä tiivisteitä myös räätälöityjen kokojen ja geometrioiden mukaisesti.

TT Gasketsilla tuotekehitys jatkuu edelleen.

”Testauksen tulokset ilmaisevat, että täytämme tietyt vaatimukset, mutta emme tyydy tuotekehityksessä siihen. Haluamme jatkuvasti parantaa omaa toimintaamme ja kehittää ratkaisuja asiakkaidemme haastavimpiinkin tarpeisiin”, Niukkala summaa.

Tutustu kampaprofiilitiivisteisiin


80 vuotta tiivisteitä: Uudistuva yritys on aina askeleen edellä aikaansa

23 elokuun, 2023

Kolmas sukupolvi jatkoi perheyrityksen ruorissa, kun Aleksi Arpiainen aloitti TT Gasketsin toimitusjohtajana voimakkaan globalisoitumisen aikakaudella. Jo aiemmin merkittävästä viennistä on tullut entistäkin tärkeämpää. TT Gasketsilla on nykyisin nelisenkymmentä vientimaata ja määrän odotetaan vain kasvavan. Robotiikka ja tietotekniikka kehittyvät ja vaikuttavat vahvasti tuotantoon sekä tuotevalikoimaamme.

Aleksi Arpiainen

Tulevaisuutta ja sen tuomia väistämättömiä muutoksia ei voi kohdata tyhjin käsin. Konekannan investointejamme ohjaa tavoite leikata tiivisteitä yhä nopeammin, tarkemmin ja turvallisemmin. Uusi 3000 neliömetrin lisäsiipi aurinkopaneeleineen on tehnyt tuotannosta entistä nykyaikaisempaa, tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää.

TT Gasketsin henkilöstömäärä on kasvanut vuosien saatossa 90 työntekijään ja toimihenkilöön. Myös työntekijöiden muuttuvat tarpeet on huomioitu: työtiloja on sekä laajennettu että kehitetty yhteisöllisempään suuntaan. Tulevaisuuden osaajien saatavuutta olemme varmistaneet yhteistyöllä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

TT Gasketsin aurinkovoimalan laajennus saatettiin valmiiksi elokuussa 2022. Kuva: Solnet

Laadukas koulutus tukee vahvaa teollisuutta

Toimitusjohtaja Aleksi Arpiaisen mielestä Tampere on edelleen hyvä kotipesä TT Gasketsille. Kaupunki on koko Suomen solmukohta, josta on erinomaiset yhteydet ympäri Suomen ja yhtiön asiakkaiden luo 40:een eri maahan.

TT Gasketsilla on ollut kunnia olla osa Tampereen vertaansa vailla olevaa teollisuushistoriaa. Samalla iloitsemme nöyrästi siitä, että saamme olla mukana rakentamassa Tampereen entistäkin vastuullisempaa ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta sekä hyvinvoivaa ja dynaamista seutukuntaa.

Tampereen koulutustarjonta ammatti- ja korkeakouluineen palvelee monipuolista teollista kokonaisuutta hyvin. Kunhan teollisuuden tulevaisuuden tarpeet saadaan entistäkin paremmin ja yhdessä ennakoiden ammatti- ja korkeakoulujen tulevien koulutusohjelmien sisällöiksi, seudun teollisuus saa jatkossakin erinomaisia työntekijöitä ja koko Pirkanmaa pystyy kehittymään älykkäiden ratkaisujen avulla edelleen.

Älykkäitä tiivisteitä tulevaisuuden tarpeisiin

Tekninen kehitys on mahdollistanut uusia avauksia, kuten esimerkiksi seisakkipalvelumme, jossa tiivistetehdas on helppo siirtää työkaluineen ja tuotevarastoineen asennuskohteen läheisyyteen. Uudet älyominaisuuksilla varustetut tiivisteet puolestaan ilmoittavat itse vaihtotarpeestaan.

Teknisen kehityksen rinnalla myös asiakassuhteemme syvenevät. Tuotteet suunnitellaan nykyisin alusta loppuun asiakkaan kanssa yhteistyössä. Asiakkaita auttamalla pysymme askeleen edellä kilpailijoita, sillä kun asiakkaat menestyvät, menestyy myös yrityksemme. Jo perustaja Sulo Arpiaisen ajoista tutut valppaus ja aloitteellisuus ovat käyttökelpoisia ominaisuuksia tänäkin päivänä. Tuntosarvet ovat ojossa, jotta meillä osataan aina toimia oikein oikealla hetkellä.

Tulevaisuuden tavoitteenamme on kasvaa johtavasta pohjoismaisesta tiivistevalmistajasta Euroopan johtavaksi itsenäiseksi tiivistetuotteiden ja -palveluiden toimittajaksi. Tahdomme olla tulevaisuudessakin tavoiteltu tuotekehityspartneri asiakkaille ympäri maailman. Tuotanto- ja toimintatavat ovat aina strategisia valintoja. Samat ajatukset yrityksen johtamisessa toistuvat läpi aikojen ja sukupolvien: hyvät tuotteet, usko omaan osaamiseen ja tuotannon joustavuus merkittävänä kilpailuvalttina.

Tiivisteiden tarpeelle ei näy loppua. Erillisellä tasotiivisteellä on edelleen etuja ja ominaisuuksia, joille ei ole korvaajaa. Kuten oikeasta materiaalista tehty, mittatarkka tasotiiviste, myös TT Gaskets aikoo säilyttää paikkansa alan eturivissä.

Keväällä 2023 uuden ulkokuoren saaneet seisakkikonttimme vastaavat teollisuuden tiivistetarpeisiin paikan päällä ja käden käänteessä kaikenlaisten tuotantoseisahdusten aikana.

Lähde: Kalle Mäkelä. Tiiviisti ajassaan – Tampereen Tiivisteteollisuus Oy 1943–2018.


80 vuotta tiivisteitä: Digitalisaatio ja tuotannon modernisointi siivittivät kansainvälistä kasvua

17 elokuun, 2023

Matti Arpiainen
Matti Arpiainen. Kuva: TT Gaskets

1980-luvulla perheyrityksen soihtu siirtyi Jussi Arpiaiselta seuraavalle sukupolvelle. Matti Arpiaisen valttikortteja yrityksen kehittämisessä olivat tarkka taloudenpito, tuotantotekniikan modernisointi sekä tuotteiden korkea ja tasainen laatu. Hän toi mukanaan myös ammattijohtamisen idean sekä rohkeat, kaukonäköiset investoinnit ja vientiponnistelut.

1980-luvulle tultaessa arkistokansioiden tuotannosta oli kehittynyt Tampereen Tiivisteteollisuuden vahva tukijalka konetiivisteiden sekä levy- ja lankapuristimien tuotannon ohella. 1987 yrityksessä toimitusjohtajana aloittanut Matti Arpiainen vastasi aluksi mappilinjasta ja keskittyi työssään tuotannon ja markkinoinnin kehittämiseen. Tarkkana talousmiehenä Matti osoitti hallitsevansa taloudelliset riskit. Jankaan siirtynyt tehdas modernisoitiin rivakasti. Ostetulla maapalalla varattiin laajennusmahdollisuus perustehtaan yhteyteen, mikä olikin perusteltua kaukonäköisyyttä.

Muuttuvassa maailmassa ei selvitty ilman takaiskuja. Vuonna 1985 raju tulipalo tuhosi valmiit tuotteet ja osan raaka-aineista. Onneksi asiakkaat ymmärsivät force majeure -tilanteen, ja uudet tuotteet saatiin lopulta matkaan. Uhkia tuli myös ulkopuolelta. Ruotsalainen Esselte-konserni hankki omistukseensa mappitehtaita eri puolelta Eurooppaa ja teki ostotarjouksen myös Tampereelle. Pitkään harkittu myynti toteutui lopulta vuonna 1987, ja yrityksen painopiste siirtyi ainoastaan tiivisteiden valmistukseen. Palveluvalikoima laajeni myöhemmin suunnitteluun ja testaukseen.

Vienti vetämään sinnikkäällä jalkatyöllä

Merkittävät panostukset tuotantoteknologiaan alkoivat 1990-luvun taitteessa. Digitalisaatio tuli osaksi tuotantoprosessia ja vähensi hukkapaloja, mikä tuotti merkittäviä säästöjä tuotantokustannuksissa. Vientiin panostettiin työtä ja aikaa Matin matkustaessa myyntimiehenä ympäri Eurooppaa.

2000-luvulla investoinnit jatkuivat. Tuotannon painopiste oli metallitiivisteissä, minkä tueksi hankittiin kaksi isoa laserleikkuria ja niiden tueksi isokapasiteettinen CNC-sorvi. Vesileikkuuympäristö uudistui uudella abrasiivileikkurilla. 2000-luku asetti työmukavuudelle uusia vaatimuksia: työergonomia parani erityistyöfysioterapeutin palveluilla ja kuituyhteydet paransivat tiedonsiirtoa. Uudet tilat ja kantatilojen mittavat remontit tekivät työympäristöstä miellyttävämmän. Kehitimme tehtaamme työolot OHSAS 18001 -sertifikaatin mukaiselle korkealle tasolle huomioiden ensisijaisesti työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden. Periaate vastata jatkuvasti työolojen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin on leimannut tekemistämme aina.

Kuva: Jukka Jokinen

Vuonna 1998 saavutetun laatusertifikaatti ISO 9001:n pohjalta kehitimme teknistä ja toiminnallista laatuamme eteenpäin ja rakensimme asiakkaille uudenlaista luottamusta. Laatusertifikaatin kumppaniksi saatiin muutama vuosi myöhemmin ympäristösertifikaatti ISO 14001, ja vuonna 2016 meidät valittiin vuoden alihankkijaksi.

Matti Arpiaisen sanoin ”viisaalla miehellä on yhtä aikaa sekä vyö että henkselit.”

Lue historiasarjamme seuraavasta osasta, miten vastaamme tulevaisuuden haasteisiin!

Lähde: Kalle Mäkelä. Tiiviisti ajassaan – Tampereen Tiivisteteollisuus Oy 1943–2018.


TT Gaskets lanseeraa oman tiivistemateriaalin – Micaseal Suniflex on kunnianosoitus Jukka Sunilalle

15 elokuun, 2023

TT Gasketsin tuorein askel älykkäämmän tiivistetuotannon saralla on yrityksen ensimmäinen oman tuotenimen saanut tiivistemateriaali Micaseal Suniflex.

Mica-pohjaisen materiaalin nimi on kunnianosoitus TT Gasketsin kesällä 2022 edesmenneelle asiakkuusjohtajalle Jukka Sunilalle, joka teki yli 40-vuotisen työuran tiivisteiden myynnin ja kehityksen parissa.

”Mietimme Jukan poismenon jälkeen tapoja, joilla voisimme pitää hänen perintönsä elossa. Jukka oli sitkeä kaveri, jonka kantti kesti kuumissakin paikoissa. Siksi tuntui osuvalta nimetä kuumiin oloihin suunniteltu tiivistemateriaali hänen mukaansa”, TT Gasketsin liiketoiminnan kehitysjohtaja Petri Lehtinen kertoo.

Korkeaa lämmönkestoa vaativiin oloihin

Micaseal Suniflex on tarkoitettu olosuhteisiin, joissa vaaditaan korkeaa lämpötilankestoa ja monipuolista kemiallista kestävyyttä. Sen käyttökohteita voivat olla esimerkiksi voimalaitokset, polttomoottorit, pakokaasujärjestelmät ja savukaasupesurit.

”Mica-pohjaiset materiaalit toimivat etenkin kohteissa, joissa grafiitti osoittautuu riittämättömäksi. Grafiittimateriaalit alkavat vähitellen palaa yli 450 °C lämpötilassa ja palaminen kiihtyy mitä kuumempiin olosuhteisiin mennään, kun taas mica kestää jopa yli 900 asteen lämpötiloja,” Petri Lehtinen kertoo.

Uutuusmateriaalista on saatavilla kolme 316L-teräsvahvistettua paksuutta: 1,3 mm, 2 mm sekä 3 mm. Materiaalista valmistettujen tuotteiden tiiveyttä ja paineenkestävyyttä voidaan parantaa entisestään sisäreunavahvikkeella eli liekkirenkaalla.

Materiaali täyttää TT Gasketsin tiukat laatuvaatimukset ja on saatavilla heti. Micaseal Suniflex soveltuu monipuolisesti erilaisiin tiivistegeometrioihin, ja autamme mielellämme tiivisteratkaisujen suunnittelussa haastaviinkin käyttökohteisiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tutustu materiaaliin tästä