TT Gasketsin kehittämälle älytiivisteelle on myönnetty patentti!

Tiivisteet ovat pysyneet lähes muuttumattomina viimeiset 150 vuotta. Meidän mielestämme tiiviste voi olla muutakin kuin muotoon leikattu pala materiaalia. Tämän ajatuksen pohjalta kehitimme älytiivisteen.

TT Gaskets on rohkeasti lähtenyt kehittämään ja uudistamaan tiivisteiden valmistusta. Uuden teknologian avulla haluamme tuoda asentajille varmuutta tiivisteiden valintaan, asennukseen ja käyttämiseen eli luoda älykkäämpiä tiivisteitä ja turvallisempaa huomista. Siksi kehitämme yhdessä innovaatiokumppaniemme kanssa älytiivistettä, jolle myönnettiin Suomessa voimassa oleva patentti syyskuussa 2021. Myös Euroopan laajuinen patenttisuoja on haussa.

Älytiiviste poistaa inhimilliset virheet

Älytiivisteen ensimmäisenä askeleena kehitimme asennettuihin tiivisteisiin soveltuvan etäluettavan tunnisteen. Sen avulla asentaja voi heti varmistaa, mikä tiiviste liitokseen asennettiin. Tämä on tärkeää, sillä väärän tiivisteen asennus saattaa maksaa yritykselle satoja tuhansia euroja, jos teollisen prosessin käynnistäminen viivästyy. Pahimmassa tapauksessa väärä tiiviste aiheuttaa henkeä ja ympäristöä uhkaavan vaaran.

Perinteisesti tieto asennetusta tiivisteestä on kirjattu ylös vain paperille. Nyt tieto tiivisteestä saadaan myös digitaalisessa muodossa talteen. Se mahdollistaa jokaisen laippaliitoksen yksilöinnin.

Seuraavakin vaihe on pian valmis. Kehitämme tiivisteeseen etäluettavaa kertakäyttöistä pintapaineanturia. Sen avulla asennustyön onnistuminen voidaan varmistaa heti. Anturi kertoo, onko tiivisteen pintapaine sopiva. Se on erityisen tärkeä tieto, sillä liian pieni, suuri tai epätasainen paine voi aiheuttaa vuotoja liitoksessa.

Tavoitteena pintapaineen jatkuva mittaaminen

Kolmas vaihe etenee pienin, mutta varmoin askelin. TTG Smart Gasket -nimellä kulkevassa innovaatiohankkeessa tavoitteena on tiivisteiden kytkeytyminen osaksi teollisuuslaitoksen IoT-verkkoa – eli IoG:n (Internet of Gaskets) luominen. Tavoitteenamme on mahdollistaa tiivistesovelluksen pintapaineen jatkuva mittaaminen. Tiiviste siis osaisi kertoa, milloin se on pettämässä. Tämä mahdollistaisi prosessien tuottavuuden parantamisen ja materiaalien säästämisen.

Patentin saaminen on taas yksi osoitus siitä, että kehitystyömme tuottaa tulosta. Tästä on hyvä jatkaa rohkeaa innovointia yhdessä. Uudistuminen on etu sekä meille että asiakkaillemme. Kehittämiemme ratkaisujen avulla voimme tulevaisuudessa tarjota täysin uudenlaisia palveluja. Sitä kautta teollisista prosesseista tehdään entistä turvallisempia sekä ympäristöystävällisempiä.

Lue lisää! Älytiivisteen kehittäjä, Jaakko Niukkala, Smart Engineer, valottaa teknologiaa enemmän Smart Blogissa tekstissään Smarter sealing for a safer tomorrow – Obtaining information of a gasket (englanniksi).