Oppiva organisaatio jopa ylittää tavoitteet – motivaatio kasvaa ja asiakas hyötyy

Onko maailmassa mannerta, jossa tiivisteemme eivät turvaisi teollista toimintaa? Ei ole. Myymme tuotteitamme noin 50 maahan, ja asiakkaidemme ratkaisut pyörittävät merkittävää osaa kriittisistä teollisuustoiminnoista kaikilla kuudella mantereella. Me TT Gasketsilla saamme energiaa siitä, että voimme haastaa itseämme ja kehittää näitä ratkaisuja entistä paremmiksi ja turvallisemmiksi yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Tiivisteratkaisujamme on käytössä maalla, merellä ja ilmassa – tiivisteitä tarvitaan kaikkialla. Eri aloilla toimiminen on mahdollistanut organisaatiollemme valtavasti oppimista, joka on jalostunut erilaisten kokeilujen ja asiakkaiden kanssa tehdyn kehitystyön ansiosta. Vuosikymmenten kuluessa olemme erikoistuneet vaativien teollisten ratkaisujen tarjoajaksi.

Meitä tiivisteammattilaisia motivoi kovasti se, että samalla kun pystymme ilostuttamaan asiakkaitamme, rakennamme missiomme mukaista turvallista ja kestävää teollista maailmaa seuraavalle sukupolvelle. Lisäksi meidät pitää liikkeessä oma Smart Labimme, jossa teemme jatkuvasti testausta ja tuotekehitystä sekä kehitämme aivan uudenlaisia tiivisteratkaisuja.

Meillä on koko joukko mielenkiintoisia tuotekehitysaihioita, joissa pyrimme oppimaan muiden toimialojen ratkaisuista. Omia ajatuksiamme vauhdittavat myös yhteistyöprojektit tutkimuslaitosten ja start-upien kanssa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Uskomme vahvasti ranskalaisen mikrobiologian ikonin Louis Pasteurin viisauteen: ”La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés”, joka voisi kääntyä vapaasti onni suosii valmistautunutta mieltä.

Työryhmä tukena tiivisteiden suunnittelussa

Yrityksessämme vahvasti elävä kulttuuri ja palava halu toimia haasteiden ratkaisijana on peräisin yhtiömme perustajalta Jussi Arpiaiselta. Hän oli Suomen puolustusvoimien luottomies, kun piti ratkaista tai keksiä jotain, mitä ei vielä ollut olemassa. Jussin jälkeen isäni Matti Arpiainen vei omana toimitusjohtaja-aikanaan suunnitteluosastomme aivan uudelle tasolle, sillä hän ymmärsi laajan tiimin merkityksen ongelmanratkaisukyvylle. Myöhemmin ajatus on jalostunut edelleen minun toimitusjohtajakaudellani Design Boardiksi. Se on joustava, agendan mukaan muodostuva työryhmä, joka täydentää yhtiömme suunnitteluosastoa.

Design Board kokoontuu viikoittain, ja mukana on edustajia lähes kaikista toiminnoistamme. Tällainen suunnittelun ohjausryhmä on nopeuttanut tuotekehitystä, tuonut pohdintaan uusia ääniä ja näkökulmia sekä parantanut hankkeiden seurantakäytänteitä. Design Board on myös mahdollistanut yhtiön eri tasojen motivoimisen. Siten löydämme joko yhdessä yhtiön sisällä tai asiakkaiden kanssa mahdollisimman toimivat ja turvalliset tiivistysratkaisut.

Organisaatiot tarvitsevat jatkuvaa oppimista

Olemme aina uskoneet oppivan organisaation tarvitsevan jatkuvasti sisäisiä ja ulkoisia ärsykkeitä, jotta uudet ideat saavat siivet ja pystymme haastamaan omaa ajatteluamme. Tämä tarkoittaa henkilöstömme laajaa ja säännöllistä kouluttamista. Esimerkiksi esihenkilöt ovat viime vuosina saaneet ajatusruokaa TTG Akatemiassa, ja itse olin tammikuussa hiomassa omia johtamismenetelmiäni Inseadin ja Family Business Networkin (FBN-I) järjestämässä High Performance Leadership -valmennuksessa.

Jatkuva oppiminen on päivän sana. Se ja selkeä viestintä pitävät Gallupin artikkelin mukaan yhtiöt liikkeessä sekä auttavat organisaatioita matkalla kohti tulevaisuutta. Itse lisäisin tähän vielä sen, että yritysten täytyy löytää tulevaisuustyöhön oma mallinsa. Pirkanmaalla ja Suomessa laajemminkin tulevaisuus- ja ennakointityö otetaan onneksi tosissaan, ja käynnissä on useita asiaan liittyviä hankkeita. Itsekin olen saanut osallistua Tampereen kauppakamarin tulevaisuusryhmään, jossa on muodostettu yhteistä ymmärrystä siitä, että kaikkea työtä ei tarvitse osata tai tehdä yksin. Yksityiset ja julkiset toimijat kannattaa hahmottaa käsi kädessä, ja ne voivat hyödyttää toisiaan esimerkiksi yritysten, korkeakouluyhteisön ja kaupunkiseudun yhteistyössä.

Me TT Gasketsilla uskomme vahvasti tiedolla johtamisen voimaan, ja meillä on käynnissä kolmivuotinen ohjelma, jonka tavoitteena on entistä älykkäämpi tiivistetehdas. Investointien vauhti kiihtyy kohti loppuvuotta ja jatkuu ensi vuonna. Tästä meillä on jatkossa lisää mielenkiintoista kerrottavaa!

Haasteisiin tarttuminen on osa tekemisen kulttuuria

Meillä itsemme uudelleen keksiminen ja haasteisiin tarttuminen on omistajien verenperinnössä, koko yhtiön tekemisen kulttuurissa sekä siinä, mistä motivoidumme päivittäin työssämme. Oppiva organisaatio uskaltaa myös kyseenalaistaa omia rajojaan ja kasvaa niiden yli. Aina emme saavuta yksi yhteen tavoiteltua tulosta, mutta usein pääsemme tavoitellun ylikin. Lisäksi opimme säännöllisesti jotain ennalta-arvaamatonta, josta on hyötyä niin meille kuin asiakkaillemmekin.

Kiitoksia kaikille asiakkaillemme sekä erinomaiselle yhdessä yrittämisen, kokeilemisen, oppimisen ja onnistumisen ympäristölle Pirkanmaalla. Hyvää vuoden alkua kaikille sidosryhmillemme eri puolilla maapalloa! Ideoidaan ja ennakoidaan yhdessä meille ja tuleville sukupolville turvallisempi ja käytettävämpi teollinen tulevaisuus! Toivottavasti tapaamme tänä vuonna sekä sähköisesti että fyysisesti messu- ja seminaaritilaisuuksissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Aleksi Arpiainen

Lue myös!
Meillä kaikilla on oikeus hyvään johtajuuteen
Mitä jos tiivisteet osaisivat puhua? Innovaatiokulttuurilla luomme uutta asiakasarvoa ja entistä positiivisempaa työntekijäkokemusta

Aleksi Arpiainen on TT Gasketsin toimitusjohtaja kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa perheyrityksen menestystä ruokkivat jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus. Blogissa Aleksi valottaa ajatuksiaan siitä, mihin tiivisteiden maailma on menossa.