Mitä jos tiivisteet voisivat puhua? – Innovaatiokulttuurilla luomme uutta asiakasarvoa ja entistä positiivisempaa työntekijäkokemusta

Jos tiiviste voisi puhua, se voisi kertoa, että se on asennettu oikein ja valmiina toimimaan kriittisenä tekijänä teollisuuden eri järjestelmien keskeisissä laippaliitoksissa. Se voisi ilmoittaa turvaavansa ja varmistavansa tärkeiden prosessien jatkuvan toiminnan.

Tiiviste voisi myös kertoa, onko liitos tiivis tai onko se havainnut mikrovuotoja ja milloin olisi tiivisteen vaihdon aika. Siten voitaisiin välttyä tapaturmilta, ympäristöä ei kuormitettaisi ei-toivotuilla päästöillä, eikä prosessinomistajalle tulisi turhia kuluja tehokkuuden laskiessa.

Tämä kaikki voi kohta olla mahdollista TT Gasketsin älytiivisteillä, joille olemme hakeneet globaalia patenttia.

Laippaliitosten turvallisuus paremmaksi älytiivisteillä

Tiivisteet ovat monien teollisten ratkaisujen kriittisiä komponentteja. Niiden toimivuus on usein ihmisten osaamisen varassa, koska suurin yksittäinen vuotoja aiheuttava tekijä on asennusvirhe.

Tätä käsitellään Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kanssa suunnittelemassamme ja tarjoamassamme koulutuksessa. EN 1591-4 standardin mukaisessa laippaliitosasentajan pätevöimiskoulutuksessa kerrotaan, että asennusvirhe voi johtua esimerkiksi pulttien sopimattomasta kunnosta, virheellisestä kiristyksestä tai vääränlaisista pulteista.

Älykkäät tiivisteet on suunniteltu nimenomaan virhemahdollisuuden rajaamiseksi pois. Jatkossa tiiviste voi kertoa, että se on valmis toimimaan toivotulla tavalla. Kun tämä yhdistetään järjestämäämme laippaliitosasentajan pätevöimiskoulutukseen, pystymme parantamaan laippaliitosten turvallisuutta merkittävästi.

Innovointi on ollut tärkeä osa TT Gasketsia alusta asti

Yhteisinnovointia ja -kehittämistä on tehty TT Gasketsilla aina vuodesta 1943, jolloin isoisäni perusti perheyhtiömme ja innovoi Suomen ensimmäiset tiivistemateriaalit Suomen puolustusvoimien tarpeisiin. Pula-aika, vaativat olosuhteet ja kova kiire olivat erinomaisia motivaattoreita.

Tänä päivänä innovointi kukoistaa meillä edelleen, kiitos kolme vuotta sitten perustamamme Smart Innovation Labin. Yhdessä laajan kehittäjäverkostomme kanssa tutkimme alaamme mullistavia tiivisteinnovaatioita, kuten älykkäitä tiivisteitä, tai tiivisteiden aitouden varmistavia merkintöjä, virtuaalivarastoja ja tiivistemateriaalien valintatyökaluja.

Innovaatiokulttuuria toteutetaan meillä myös poikkitieteellisellä suunnitteluosastolla. Se ratkoo ja suunnittelee yhdessä asiakkaidemme suunnitteluosastojen kanssa uusia tiivisteratkaisuja nykyisiin kohteisiin – sekä enenevässä määrin myös uusia ratkaisuja tulevaisuuden käyttötarkoituksiin ympäri maailman.

Olemme viime vuosina investoineet systemaattisesti innovointiin, jotta voimme olla entistä laajemmin mukana asiakkaidemme suunnitteluhankkeissa mekaanisen testauksen, teoreettisen mallinnuksen ja laskennan alueella. Olemme pystyneet nopeuttamaan asiakkaidemme uusien koneiden ja muiden ratkaisujen kehitystyötä sekä löytäneet nykyisiin käyttökohteisiin aiempaa turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä sekä tuottavuutta lisääviä ratkaisuja.

Työntekijät haluavat kehittää tekemistä jatkuvasti

Jos mikä tahansa yhtiö haluaa uudistua jatkuvasti, innovointi ja nykyisten toimintamallien kyseenalaistamien ei kuitenkaan voi asua vain muutamassa yhtiön toiminnossa. Me olemme halunneet varmistaa, että kehitymme innovoijina ja että se todella on kaikkien asia – osa kulttuuriamme.

Tämän viimeisin ilmentymä oli ensimmäinen TTG Akatemia, joka päättyi kesällä. 1,5 vuoden aikana TT Gasketsin työnjohtajat ja tiiminvetäjät kävivät koulutuksia modernista esimiestyöstä, ja yksi käsitellyistä teemoista oli innovaatiokulttuurin rakentaminen ja vaaliminen. Akatemiassa kehitimme myös päivittäisjohtamisen mallin, joka tarjoaa väylän yhteisen tilannekuvan muodostamiselle jokaisella tuotanto-osastollamme. Tuloksena esimerkiksi uusien aloitteiden ja ideoiden tuottaminen on vauhdittunut merkittävästi, vaikka taso oli hyvä jo aiemmin.

Olen erittäin iloinen ja kiitollinen siitä, että työntekijämme haluavat päivittäin viedä yhtiömme tekemistä eteenpäin. Erilaisilla uusilla avauksilla kehitämme tapoja palvella asiakkaitamme yhä monipuolisemmin, hiomme toimintaamme kestävän kehityksen näkökulmasta ja tarjoamme entistä turvallisempia ja kiinnostavampia työpäiviä työntekijöillemme.

Kunnianhimoiset tavoitteet ruokkivat innovointia

Viime vuosina olemme lisänneet yhteistyötämme etenkin Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa. Yhdessä toteutetut erilaiset lopputyöt, harjoittelut, rekrytoinnit, kehitystyöt ja kokeilut ovat tuoneet meille ajattelua, joka on mahdollistanut monien uudistusten läpiviennin.

Nämä hankkeet eivät todennäköisesti olisi olleet mahdollisia ilman ulkopuolista apua. Aika ajoin onkin tärkeää myöntää, että kaikkea fiksuutta ei löydy omasta organisaatiosta. On ok kääntää katse kumppaneiden suuntaan ja pyytää apua.

Yhteistyön ja jatkuvan innovoinnin kulttuuria täytyy ruokkia koko ajan kunnianhimoisilla tavoitteilla. Samaan aikaan pitää olla valmis muuttamaan suuntaa, mikäli jokin projekti ei tuota toivottua tulosta useammankaan yrityksen jälkeen.

Entistä vahvempaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Uuden kehittäminen ja innokkuutemme sen eteenpäinviennissä on tuonut meille koronankin aikana merkittäviä uusia asiakkuuksia. Olemme onnistuneet turvallistamaan ja tehostamaan nykyisiä tiivisteratkaisuja standardoimalla niitä useisiin kohteisiin, mikä vähentää ylläpidon monimutkaisuutta. Toisaalta osa uusista asiakkuuksista on alkanut kyvystämme ideoida täysin uudenlaiset tiivistysratkaisut tulevaisuuden koneisiin.

Olemme myös päässeet vahvistamaan yhteistyötämme asiakkaidemme kanssa ja esittämään heille entistä useammin uusia ratkaisuja, jotka voisivat kehittää heidän toimintamalliaan, lisätä heidän lisämyyntimahdollisuuksiaan ja kehittää helpottaa kilpailijoista erottautumista. Tulemme jatkossa aktivoitumaan entistä enemmän tällä saralla.

Kiitos ajastanne ja vastauksistanne asiakaskokemuskyselyihimme! Niiden kautta saimme vahvistuksen, että aktiivisempi ja ideoivampi TT Gaskets on ollut viime vuosina monien mieleen. Meiltä on syksyn mittaan tulossa videomateriaalia, joka esittelee kestävän kehityksen investointejamme, uutta tehdastamme ja laajentuvaa tuote- ja palvelutarjontaamme.

Pysykää siis kuulolla, ja tavataan niin LinkedInissä kuin toivottavasti jo livenäkin. Olemme Alihankinta-messuilla Tampereella 21.–23.9.2021 ja Elmiassa Ruotsissa 9.–12.11.2021.

Suunnitellaan ja pilotoidaan yhdessä turvallisempi huominen!

Aleksi Arpiainen

Aleksi Arpiainen on TT Gasketsin toimitusjohtaja kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa perheyrityksen menestystä ruokkivat jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus. Blogissa Aleksi valottaa ajatuksiaan siitä, mihin tiivisteiden maailma on menossa.