Kysyimme asiakkaiden mielipidettä: TT Gaskets on vastuullinen, ystävällinen ja rehti

TT Gasketsin asiakastyytyväisyys on todella hyvä. Tämä selvisi ValueScout-tutkimuksessa, joka toteutettiin huhti-toukokuussa 2021. Saimme asiakkailtamme kyselyyn lähes 100 vastausta, mistä olemme iloisia, sillä vastaukset auttavat meitä toimintamme kehittämisessä.

Noin 60 % vastaajista oli Suomesta ja loput noin 40 % useista eri maista. Lähes kaikki suomalaiset asiakkaamme olivat melko tyytyväisiä (47 %) tai erittäin tyytyväisiä (47 %). Muissa maissa vastaajat olivat enimmäkseen melko tyytyväisiä (50 %) ja lähes yhtä monet kertoivat olevansa erittäin tyytyväisiä (43 %). Neutraalien vastaajien osuus oli kummassakin ryhmässä muutamia prosentteja.

Useimmat vastaajista olivat pitkäaikaisia asiakkaitamme, joten meitä kiinnosti heidän halukkuutensa suositella TT Gasketsia eteenpäin. Tältäkin osin kyselyn tulokset olivat mainioita: NPS-mittarilla ilmaistuna suomalaisten asiakkaidemme suositteluhalukkuus oli 60 ja muunmaalaisten asiakkaiden 64.

Kehitys tapahtui toivottuun suuntaan

Teetimme ensimmäisen ValueScout-tutkimuksen vuonna 2018. Vuoden 2021 vertailukelpoisella tutkimuksella selvitimme, millaisia muutoksia kuluneina vuosina on tapahtunut. Tutkimusten toteutuksesta vastasi Eezy Flow Oy.

ValueScout-metodilla selvitetään asiakkaiden kokemuksia ja odotuksia. TT Gasketsin asiakaskokemus on sekä Suomessa että ulkomailla kehittynyt asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Vuoden 2018 tulosten pohjalta määritimme tavoitteeksemme, että suomalaisten asiakkaiden kokemus kehittyisi entistä enemmän kohti aktiivista, aloitteellista, innovatiivista ja nopeaa sekä positiivista. Tuoreiden tulosten perusteella olemme onnistuneet hyvin ja kokemus TT Gasketsista on mennyt toivottuun suuntaan. Suomalaisten asiakkaiden mukaan sellaiset ominaisuudet kuin vastuullinen, ystävällinen, suora, rehti ja huolellinen ovat vahvistuneet. Heillä on aiempaakin luottavaisempi, turvallisempi ja mukavampi tunne asioinnista kanssamme.

Muunmaalaiset vastaajat kertoivat, että heidän asiakaskokemuksensa on kehittynyt hyvin lähelle ideaalia. Niiden ominaisuuksien lisäksi, joita suomalaiset asiakkaat yhdistivät TT Gasketsiin, muissa maissa nostettiin esille muun muassa avoimuus, aloitteellisuus ja innovatiivisuus.

Poimintoja asiakkaidemme kommenteista

”TT Gaskets on jo hyvä, ehdottomasti yksi parhaista, vaikea keksiä mitään, missä olisi suuresti parannettavaa.”

”Olen tyytyväinen TTG:n palveluun, laatuun, yhteistyön sujuvuuteen kokonaisuutena. Ja henkilöstö on mukavaa, asiointi on miellyttävää.”

”TT Gasket on aika lähellä ideaalista. Tosin sellaista ei todellisuudessa ole olemassa, mutta teillä on paljon hyviä elementtejä paketissanne!”

Henkilöstön mielestä aiempaa rohkeampi

Kummallakin selvityskerralla myös henkilöstömme on osallistunut ValueScout-tutkimukseen. Vuosien 2018 ja 2021 välillä työntekijöiden kokemus TT Gasketsista muuttui selvästi rohkeammaksi: edelläkävijä ja innovatiivinen liitettiin yhtiön luonteeseen, ja tärkeimmiksi piirteiksi nousivat vastuullisuus sekä aktiivisuus.

Tunnekokemukseen on tullut mukaan luottavainen ja mukava sekä lämminhenkinen tunne. Henkilöstö kokee TT Gasketsin itsevarmaksi toimijaksi ja arvostaa sitä.