Meillä kaikilla on oikeus hyvään johtajuuteen

Johtaminen ei enää ole yksisuuntaista, vaan vuoropuhuvaa dialogijohtajuutta. TT Gasketsilla kasvua tavoitellaankin yhteistyön ja selkeän tilannekuvan kautta. Apuna toimivat muun muassa LEAN-mallin tarjoamat työkalut.

Johtajuudella on merkittävä rooli siinä, voiko työntekijä vaikuttaa omaan työhönsä ja miten se onnistuu. Tässä on työnantajalle iso haaste, johon me TT Gasketsilla pyrimme vastaamaan monin erilaisin keinoin. Ajattelemme, että jokaiselle työntekijälle on mahdollistettava hyvä, merkityksellinen työpäivä. Hyvällä työnantajatoiminnalla olemme onnistuneet rakentamaan esimerkiksi mielenkiintoisia urapolkuja.

Perheyhtiössä johtamisen muutos ja jatkuva kehittyminen on tapahtunut kolmen sukupolven kautta. TT Gasketsin alkuvuosikymmenillä johtajan ja alaisen roolit olivat selviä: johtaja kertoi, mitä on tehtävä, ja alainen toteutti työn. Toisessa polvessa johtamistyyli oli käskevän sijaan voimakkaan ohjaava, management by walking around. Itse edustan kolmatta polvea ja haluan ohjata työyhteisömme rakentamaan tulevaisuutta vuoropuhuvan johtamisen kautta.

Inspiroiva toimintaympäristö koko henkilöstölle

Kun tuli oma vuoroni olla toimitusjohtaja, oli tärkeää antaa kokeilukulttuurille siivet sekä mahdollistaa yrityksen ja henkilöstön kasvu seuraavalle tasolle. Henkilöstö oli otettava osaksi ajattelua ja kehittämistä, jotta pystymme jatkossa vastaamaan vauhdikkaasti kehittyvän ulkoisen ympäristön vaatimuksiin. Muutoksen vauhti on kova, emmekä ehdi odottaa, että asiat käyvät keskusteltavina organisaation eri tasoilla. Kaikkien tasojen on oltava keskustelussa alusta lähtien. Tämä on tärkeä perustuskivi sekä yrityksen kasvattamiselle että nykyisten ja tulevien asiakkaiden palvelemiseksi yhä paremmin.

Haluan tehdä yrityskulttuurin näkyväksi niin, että TT Gasketsilla elävät rinnakkain historia ja se, mihin ja miksi olemme menossa. Työkaluja, joilla pyrin auttamaan henkilöstöä onnistumisessa, ovat muun muassa Jim Collinsin viidennen tason johtajuus ja LEAN.

LEAN muodostaa erinomaiset raamit tietojohtamiselle. LEAN-mallin mukaisen päivittäisjohtamisen ansiosta näemme tilannekuvan jatkuvasti, mikä tarjoaa tietojohtamiseen tarvittavan pohjan. Asioita tehdään ja niitä seurataan – kaikella on tarkoituksensa ja näemme vaikuttavuudet nopeasti.

LEAN tuo jokaiselle vastuuta ja vaikutusvaltaa

Tehokkuus on ollut tekemisemme ytimessä aina. Tämän olen saanut perintönä edellisiltä polvilta. Olemme insinööritalo ja haluamme ymmärtää, miten asiat toimivat. Emme halua vain luoda kyvykkyyttä, vaan tavoitteena on olla kilpailukykyinen sekä palvella asiakasta. Lisäksi me perheyhtiönä haluamme luoda parempaa tulevaisuutta tuleville polville vastuullisuusohjelmamme kautta.

LEAN-malli on meillä käytössä kaikkia varten: Se mahdollistaa työntekijöiden vastuuttamisen ja valtuuttamisen sekä ottaa heidät osaksi yrityksen kehittämistä. Kun olemme yhdessä rakentaneet yhtiön tavoitteet, jokaisen tulisi sekä yksin että oman tiiminsä kanssa miettiä niitä tarkemmin. On hyvä pohtia, mitä tavoitteet tarkoittavat kunkin työssä ja miten jokainen voi omalta osaltaan tehdä tavoitteiden toteutumisen eteen. Asiakkaamme puolestaan hyötyvät siitä, että tekemisemme on välitöntä ja suoraa. Kehitystyö etenee nopeasti eikä tekemisessä ole hukkaa. Tämä johtaa tehokkuuteen ja kannattavuuteen.

LEAN elää ja kehittyy joka päivä, ja se muokkaa meitä muutosjoustavammaksi. Tätä asiakkaatkin arvostavat. Heidän ei tarvitse huolehtia tämän päivän haasteista, ja me ehdotamme heille ratkaisuja jo tulevaisuudenkin ongelmiin.

Aleksi Arpiainen

Lue myös!
Virta-hanke tuo LEAN-ajattelun tuotantoon
LEAN – Super-human performance with exoskeletons?

Aleksi Arpiainen on TT Gasketsin toimitusjohtaja kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa perheyrityksen menestystä ruokkivat jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus. Blogissa Aleksi valottaa ajatuksiaan siitä, mihin tiivisteiden maailma on menossa.