Räätälöidyt tiivisteet auttavat muuttamaan maailmaa

Voiko vetytaloudesta ja sen ympärille rakentuvasta ekosysteemistä muodostua tulevina vuosikymmeninä Suomen uusi Nokia? Seilaavatko laivat kohta merillä täysin itsenäisesti? Onko kaivostoiminta tulevaisuudessa päästötöntä? Nämä ja monet muut kysymykset mietityttävät minua ja meitä tiivisteläisiä. Miksi ja miten nuo asiat sitten liittyvät tiivisteisiin?

Viime vuonna Yhdysvalloissa rakennettiin valtava inflaation taltutuspaketti eli Inflation Reduction Act -lakipaketti, jonka avulla on tarkoitus suunnata seuraavan vuosikymmenen aikana 433 miljardia dollaria vihreän teknologian kehittämiseen, energiaturvallisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Euroopan Unionissa vihreää siirtymää pyritään tukemaan miljardein Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa. Suuret investoinnit, tukiaiset, kehittyvä lainsäädäntö ja yhteinen huoli maailman tilasta Atlantin molemmin puolin tukevat energiavallankumousta.

Meillä TT Gasketsilla tämä näkyy monipuolisina vety-, ammoniakki- ja metaanihankkeina. Niissä teemme kehitystyötä yhdessä moottoriteollisuusasiakkaidemme ja eri maissa sijaitsevien tutkimuslaitosten kanssa. Kehitteillä olevat teknologiat etenevät ideoista ja kokeiluista kohti hiilineutraalia todellisuutta.

Tähän liittyen Suomikin on tehnyt hiilineutraalin strategian ja pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Esimerkiksi sähköntuotantoon, ja vihreään sellaiseen, on löytymässä ratkaisuja. Itse asiassa tänä vuonna Suomi on ollut sähköntuotannossa paikoin omavarainen. Lisäksi on ollut hienoa nähdä, miten vaikkapa prosessiteollisuus on alkanut etenkin Euroopassa käyttää elintarviketeollisuuden jätevirtojen jätteitä ja tähteitä. Ne jalostetaan renderöintilaitoksilla raaka-aineiksi, mikä kiihdyttää kiertotaloutta.

Uudet, innovatiiviset toimintamallit kysyvät prosesseilta entistä enemmän, ja turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan aiempaa kyvykkäämpiä tiivisteiden valmistusmenetelmiä sekä laadun todennus- ja testausvalmiuksia, laitteistoja ja kehittyvää osaamista. Näitä kyvykkyyksiä ja osaamista olemme rakentaneet jo vuosia, ja kehitys sekä merkittävät panostuksemme jatkuvat edelleen.

Suomi–Ruotsi-maaottelu yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Myös erilaisia vihreän vedyn tuotantoratkaisuja on paraikaa nousemassa Suomeen. Samalla, kun Suomella ja Ruotsilla on suuria suunnitelmia tuottaa yhteensä 20 % Euroopan tulevista vetytarpeista, täytyy vedyn varastointiin sekä jakeluun löytää turvallisia ja älykkäitä ratkaisuja.

Meillä on kyky löytää sopivat ratkaisut – laajamittaiseen testaukseen ja verifiointiin perustuen ja yhdessä laajan osaamisverkostomme kanssa ­– mikä luo meille mielenkiintoista jalansijaa tässä markkinassa. Haluamme ehdottomasti olla mukana rakentamassa Suomi–Ruotsi-maaottelua yhteisen tavoitteen eli ilmastonmuutoksen hillinnän ympärillä.

Älytiivisteelle sovelluskohteita muun muassa meriteollisuudessa

Meriteollisuuteen liittyvät teknologiat ovat kehittyneet hurjia hyppäyksiä viime vuosina. Suomessa autonomisen merenkulun ympärille on kehittynyt mielenkiintoinen kansainvälinen yhteenliittymä One Sea, joka pyrkii standardoimaan toimintaympäristöä myös juridisesti kestävän ympäristön rakentamiseksi.

Alusten elektroniikka sekä kulkua, ympäristöä ja taloudellisuutta valvovat järjestelmät kehittyvät vauhdilla. Samalla niissä käytettyjen komponenttien täytyy tulla älykkäämmiksi ja kyetä kertomaan asioita. Näin voidaan esimerkiksi välttää tapaturmia ja ajoittaa kunnossapito oikein. Meriteollisuudessa on mielenkiintoisia sovelluskohteita myös TT Gasketsin kehittämälle ja patentoimalle ainutlaatuiselle älytiivisteelle. Se on tulevaisuudessa osa laajempia älykkäitä komponenttien verkostoja. Yhdessä komponentit ja niistä kerättävä tieto ovat osiensa summaa arvokkaampia.

Meriteollisuuden lisäksi muun muassa toiminta kaivoksissa on muuttumassa entistä autonomisemmaksi ja etäohjattavaksi. Koneet ovat yhä useammin sähkökäyttöisiä ja entistä vähäpäästöisempiä. Tämä kehitys sekä pienentää merkittävästi ympäristön kuormitusta että lisää työturvallisuutta.

Uudet tiivisteratkaisut mahdollistavat kehityksen

Jotta kaikki tämä on mahdollista, tiiviste- ja eristeratkaisut muuttuvat. Katsommepa mitä tahansa palvelemaamme toimialaa, tulevaisuuden teknologiat sekä lisääntyvä ja oikea-aikaisesti tuotettu tieto mahdollistavat merkittävät päästösäästöt, taloudelliset säästöt ja työturvallisuuden parantamisen.

Innovaatiot eivät synny useinkaan siiloissa tai yhdestä viisaasta päästä. Me TT Gasketsilla olemme erittäin kiitollisia, että saamme työskennellä monissa eri ekosysteemeissä ja luoda huomisen teollisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kun jostain löytyy ongelma, löytyy siihen myös ratkaisu. Yhdessä – kuten jo 80 vuoden ajan.

Lisää yhtiömme ideointi- ja innovointityöstä ja kurkotuksista tulevaan yhdessä asiakkaidemme kanssa löydät nettisivuiltamme tai LinkedIn-tililtämme.

Oikein hyvää syksyä kaikille!

Aleksi

Aleksi Arpiainen on TT Gasketsin toimitusjohtaja kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa perheyrityksen menestystä ruokkivat jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus. Blogissa Aleksi valottaa ajatuksiaan siitä, mihin tiivisteiden maailma on menossa.