Päivittäisjohtaminen parantaa turvallisuutta ja tuo uudet ideat esiin

Päivittäisjohtamistaulu on työkalu laadun ja toimitusvarmuuden ylläpitämiseen. TT Gasketsin työnsuunnittelija Jenny Virta kertoo, miten päivittäisjohtaminen auttaa järkevöittämään tuotantoa.

Päivittäisjohtamistaulu (lyhennettynä ja TT Gasketsilla puhekielessä pelkkä taulu) on nyt ollut vajaan parin vuoden ajan osa tuotantoamme. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?

Joka vuoron tai päivän päätteeksi taululla käydään läpi päivän asiat. Turvallisuus on taululla ensimmäisenä, koska turvallisuus on tärkeintä. Sitten käydään läpi laatu. Jos laadun suhteen on ilmennyt huomioitavaa, osaston kanssa käydään yhdessä läpi, mitä voitaisiin mahdollisesti tehdä toisin. Koen, että tämä on hyvä keino pitää yllä jatkuvaa parantamista laadun suhteen. Laatuasioiden kanssa käydään myös läpi samalla edellisen viikon toimitusvarmuus.

Jokaisena päivänä myös käydään läpi osaston siisteys ja mahdolliset häiriötilanteet. Taululla käytetään värikoodeja, joten poikkeamat huomataan helposti ja niihin puututaan tarvittaessa.

Yksi taulun tärkeimpiä ominaisuuksia on ehdottomasti uusien ideoiden osuus. Sen avulla pyrimme mahdollistamaan parempia toimintatapoja työntekijöille, jolloin niistä ikään kuin itsestään tulee myös tuotannollisesti järkevämpiä tapoja. Suurin osa ideoista tuleekin tuotannon työntekijöiltä. Ideat ja ideoiden tilannekatsaus käydään joka maanantain palaverissa läpi.