Vahvat toimittajasuhteet ja aktiivinen ennakointi kantavat läpi epävarmojen aikojen

Koronaviruspandemia vaikeutti erilaisten raaka-aineiden saatavuutta. Ukrainan sota lisäsi haasteita entisestään ja aiheutti ennennäkemättömiä hinnannousuja – etenkin kirkkaissa ja haponkestävissä teräksissä, mutta myös muissa teollisuuden raaka-aineryhmissä. Meillä TT Gasketsilla saatavuusvaikutukset ovat vielä jääneet maltillisiksi.

Lähes kaikki raaka-aineemme tulevat Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta valmistajilta, joiden kanssa olemme toimineet pitkään läheisessä yhteistyössä. Pelkät hyvät toimittajasuhteet eivät kuitenkaan yksin riitä. Ensin on pyrittävä ennakoimaan ja arvioimaan erilaisia tulevaisuuden kulkuja; sitten tarvitaan aktiivista ja kekseliästä vaikuttamista omaan tulevaisuuteen.

Kasvustrategiamme toteuttaminen ja lisääntyvään epävarmuuteen varautuminen ovat viime vuosina vauhdittaneet hankintatoimintomme kehittämistä. Muun muassa toimittaja-arviointiamme on uudistettu, ja olemme ottaneet askeleita raaka-aineiden seurantamallin parantamisessa. Tätä on ideoitu myös Tamkin AI-lähettiläsohjelmassa, jotta saisimme yhdistettyä ennustemallejamme tekoälyn avuksi.

70 vuoden yhteistyö on merkittävä voimavara

Koronapandemia hankaloitti matkustamista, mutta hankintaosastomme on pystynyt täydentämään raaka-ainelähteitä esimerkiksi siten, että uusia toimittajia on hyväksytty etäauditoinnein. Suurin voimavaramme jatkuvassa epävarmuuden ajassa ovat kuitenkin olleet pitkät ja vahvat toimittajasuhteet maailman laadukkaimpien tavarantoimittajien kanssa. Olemme tehneet monien kanssa syvää ja monipuolista yhteistyötä jopa 50–70 vuotta, monessa eri sukupolvessa. Jaettu sitoutuminen laatuun ja uskallus innovoida ovat tehneet yhteistyöstä monella tavalla hedelmällistä.

Kriisin keskellä olemme saaneet erittäin hyvää ja nopeaa tukea monilta toimittajiltamme. Lämpimät kiitokset siitä! Yhdessä olemme kyenneet ratkaisemaan haastavat tilanteet. Luottamus on vahva perusta yhteistyölle ja kantaa läpi harmaan kivenkin.

Vaihtoehtoja etsitään täydellä vauhdilla

TT Gasketsin toimintatapaan on aina kuulunut monipuolisuus. Olemme asiakkaillemme hyvin monipuolinen tasomaisen tiivistämisen ja eristämisen kumppani, ja moni on ollut valmis tekemään kanssamme entistä läheisempää yhteistyötä löytääksemme raaka-ainevaihtoehtoja. Tämä on mahdollistanut reagoinnin silloin, kun ennakointi ei ole riittänyt.

Myös investointimme Smart Labiimme ovat tuoneet uuden vaihteen vaihtoehtojen pohdintaan. Olemme pystyneet tuottamaan erilaisia teknisiä arviointeja sekä puristuma- ja palautumatietoja entistä nopeammin sekä tukemaan asiakkaidemme FEM-mallinnuksia vaihtoehtojen hyväksymiseksi ja uusien tuoteinnovaatioiden kehittämiseksi teknisiin, vasta suunnitteluasteella oleviin ratkaisuihin.

Valikoimassa yli 2 000 raaka-ainetta

Kaksi kertaa viikossa kokoontuva koronanyrkkimme sekä johtoryhmämme riskien ja mahdollisuuksien arvioinnit ovat tuoneet lisää ennakointia ja jäntevyyttä toimintaamme. Näin olemme selättäneet potentiaalisia riskejä, joita olemme havainneet toimitusketjuissamme.

Meillä on tällä hetkellä noin 120 000 aktiivista tuotenimikettä ja yli 2 000 raaka-aineen valikoima. Iso raaka-ainevarasto on aina mahdollistanut joustavan toimintamallimme ja varmistanut raaka-aineiden saatavuuden asiakkaillemme. Jo ennen koronakriisiä vahvistimme varastoamme ennakoiden toimitusaikojen pidentymistä.

Varastojen puskurointi on osoittautunut erittäin hyväksi päätökseksi. Tosin liikevaihtomme yli 20 %:n kasvuvauhti viime ja tänä vuonna on tuonut positiivisia haasteita tiettyjen raaka-aineiden riittävyyteen. Lisäksi koronapandemian vaikutus on näkynyt joidenkin materiaaliemme toimitusajoissa: pisimmillään toimitukset ovat pidentyneet 4 viikosta 44 viikkoon.

Investoinneista aurinkovoimalaan suuri hyöty

Ukrainan sodan aikana tiettyjen metallien hinnat ovat nousseet kymmeniä tai satoja prosentteja päivissä tai jopa tunneissa. Hyvästä valmistautumisestamme huolimatta tilanne on vaikuttanut meilläkin lopputuotteiden hintoihin.

Myös energian hinta on ollut voimakkaassa nousussa, mutta onneksemme investointimme aurinkovoimalaan ovat hidastaneet nousevien energiakustannusten vaikutuksia. Teimme ensimmäisen laajan investoinnin kesällä 2021, ja tulevana kesänä 2022 yli kaksinkertaistamme nykyisen voimalan koon. Kesän investoinnilla saamme laskettua hiilidioksidipäästöjämme 34 000 kg, ja jatkossa tuotamme jo yli neljänneksen sähköntarpeestamme auringosta.

Aurinkoista kevättä siis kaikille! Lämpimät kiitokset kaikille erinomaisille toimittajillemme ja asiakkaillemme! Tahdolla sekä vahvalla ja avoimella yhteistyöllä ne vuoretkin siirtyvät. Joukkueeseemme liittyy tulevina kuukausina mielenkiintoisia uusia myyntihenkilöitä, jotta kykenemme entisestään tiivistämään yhteistyötä ja palvelemaan kasvavaa joukkoa asiakkaitamme.

Näistä aiheista kuulette lisää LinkedInissä ja nettisivuillamme!

Aleksi Arpiainen

Aleksi Arpiainen on TT Gasketsin toimitusjohtaja kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa perheyrityksen menestystä ruokkivat jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus. Blogissa Aleksi valottaa ajatuksiaan siitä, mihin tiivisteiden maailma on menossa.