TT Gaskets Oy:n toiminta koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Olemme varautuneet koronaviruksen leviämiseen ja sen mahdollisesti aiheuttamaan tilanteeseen, jossa yrityksemme työntekijät olisivat estyneet työskentelemään toimipisteessämme sairauden tai karanteenin johdosta. 

Poikkeustilanteessa pyrimme varmistamaan työn jatkumisen: 

Ennaltaehkäisevä toiminta 

Seuraamme TT Gaskets Oy:lla Ulkoministeriön matkustusohjeita sekä THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) koronavirusepidemia-ohjeita koko ajan. Päivitämme ohjeistustamme tarvittaessa niiden mukaisesti.

9.3.2020 alkaen TT Gaskets Oy:lla on ollut käytössä ohjeistus, että epidemia-alueilla matkustaneet henkilöt jäävät matkalta paluun jälkeen etätöihin vähintään viikoksi. Viikon jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen.

Kaikki työmatkat ulkomaille on kielletty 9.3.2020 alkaen. 

Henkilöstölle on jaettu THL:n ohjeet hyvän käsihygienian noudattamisesta. Lisäksi henkilöstöä on kehotettu välttämään sairaana kotoa poistumista sekä kehotettu ottamaan yhteyttä puhelimitse työterveyshuoltoon tarvittaessa.  

Vieraiden kutsumista TT Gaskets Oy:n tiloihin on neuvottu välttämään. Tapaamiset pyrimme hoitamaan etäyhteyksien avulla mahdollisuuksien mukaan. Yli 10 henkilön kokoukset perutaan toistaiseksi. Yrityksen sisäinen ja ulkoinen logistiikka on rajattu mahdollisimman vähäiseksi ja jopa osastojen välinen liikenne on minimoitu

Varautumisryhmä seuraa tilannetta

TT Gaskets Oy:llä on THL:n ohjeiden mukaan koostettu ryhmä, joka vastaa mahdolliseen tartuntatautiepidemiaan valmistautumisesta. 

Tämä ryhmä ohjaa ja valvoo varautumista sekä varautumissuunnitelman ylläpitoa. Ryhmä antaa ohjeita henkilöstöllemme epidemian ennaltaehkäisystä sekä mahdollisten sairaustapausten sattuessa.

Varautumisryhmä seuraa valtakunnallista tilannetta ja virallisia viranomaisten (UM, THL, Terveyslaitos…) tiedotteita ja ohjeita ja toimii niiden mukaisesti. Ryhmä arvioi myös erilaisten näkymien ja olettamien, kuten mahdollisten karanteenien vaikutusta TT Gaskets Oy:n toimintaan. 

Etätyöskentely

Kaikki ulkomailla matkustaneet ohjaamme jäämään matkan jälkeen etätöihin kotiinsa. IT-tukemme on varmistanut työntekijöidemme etäyhteyksien toimivuuden.Lisäksi olemme ohjeistaneet kaikkia työntekijöitä siirtymään etätyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan 15.3.2020 alkaen, ainoastaan toiminnan kannalta toimipaikassa välttämättömät henkilöt saapuvat toimipisteeseen.

Mahdolliset tartuntaepäilyt ja niihin reagoiminen  

Seuraamme ja noudatamme THL:n ohjeita viruksen suhteen. Varmistamme, että sairastunut henkilö ohjataan sellaiseen tilaan, jossa tartuntavaaraa muille ei ole. Yhteydenpidon sairastuneeseen hoidamme esimerkiksi puhelimen välityksellä. Ohjaamme sairastuneen ottamaan myös yhteyttä työterveyshuoltoon tai terveyskeskukseen.