Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä työntekijöillemme

Meillä on ilo onnitella kahta eläköitynyttä työntekijäämme, joille on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkit itsenäisyyspäivänä, 6.12.2022.

Irmeli Videniukselle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan mitali. Hän työskenteli TT Gasketsin palveluksessa lähes 35 vuotta, jatkettuaan uraansa vielä eläkeiän tavoittamisen jälkeen. Ansaitulle eläkkeelle hän jäi 31.5.2022. Mitali myönnettiin hänen laajasta panoksestaan tiivisteteollisuuden tuotantotyöntekijöiden koulutuksessa ja innostamisessa tehdastyöhön meillä ja laajemminkin Pirkanmaalla.

Irmelin pääasiallinen työtehtävä työsuhteen alussa oli teollisuustiivisteiden leikkaaminen meisteillä ja tiivisteiden viimeistelytyöt. Varsin pian aloittamisensa jälkeen hänen työnkuvaansa liitettiin uusien työntekijöiden työnopastaminen ja perehdyttäminen. Hän teki tätä työnopastamista lähes koko työuransa ajan opettaen usealle kymmenelle nuoremmalle meistaamisen ja viimeistelyn taitoja.

Erityisesti Irmeli huolehti uransa aikana kesätyöntekijöistä, joita yrityksessä on toistakymmentä joka kesä lomittamassa vakituista henkilökuntaa. Vuosien saatossa Irmelin kesätyövalmennuksen lävitse on kulkenut useita satoja pirkanmaalaisia nuoria, jotka ovat usein hänen avullaan saaneet ensimmäisen kosketuksen teollisuuteen ja kiinnostuneet teollisuuden työmahdollisuuksista. Monen pitkäaikaisen työntekijämme työura on alkanut ja saanut innostusta Irmelin kesäohjauksen ansiosta. Kesätyöntekijöiden kanssa työskentely ei ole pelkästään työnopastamista, vaan muidenkin työelämätaitojen opettamista, kun kesätyöntekijät ovat pääsääntöisesti ensimmäistä kertaa tehdastyössä. Tässä työssä rauhallinen ja osaava Irmeli on ollut parhaimmillaan.

Hannu Ruotsalaiselle myönnettiin Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi. Hänen työuransa myynti-insinöörinämme kesti lähes 35 vuotta. Hannun erityisosaamiseen kuului korkeapaineputkistojen ja -venttiilien tiivistäminen. Ansioristi myönnettiin hänen laajasta panoksestaan suomalaisen teollisuuden tiivistetietämyksen kehittämisessä ja jakamisessa vuosikymmenten ajan.

Tiivistäminen on tärkeä turvallisuus- ja ympäristötekijä. Hannun tehtäviin kuului ymmärtää Suomen teollisuuden suurimpien toimijoiden prosessit ja konsultoida heitä löytämään sopivat raaka-aineet ja tuotetyypit, jotta prosessiturvallisuus ja ympäristöpäästöt voitiin ehkäistä. Hannu oli erityisasiantuntija asiakkaiden haastavissa tiivisteongelmissa erityisesti kemianteollisuuden alalla. Tästä osaamisesta kertoo Hannun aktiivinen osallistuminen Prosessiteollisuuden Standardoimiskeskus ry:n toimintaan. Hannu toimi lukuisten kotimaisten ja pohjoismaisten teollisuuden prosesseja suunnittelevien insinööritoimistojen luotettavana yhteistyökumppanina ja kehitti omalta osaltaan suomalaista prosessiteollisuusturvallisuutta vuosikymmenten ajan meillä työskennellessään.

Hannu koulutti satoja teollisten tukkureiden myynti-insinöörejä turvallisen ja ympäristöystävällisen tiivistämisen saloihin sekä valmensi parikymmentä myyntihenkilöämme ja johtoryhmäläistämme toimien tärkeänä osana yhtiön sukupolvenvaihdosta.

Ritarikuntien kunniamerkkejä ei myönnetä rutiininomaisesti palvelusvuosien mukaan, vaan tarkkaan punnittujen ansioiden perusteella. Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille. Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkkejä annetaan tunnustukseksi huomattavista sekä siviili- että sotilaallisista ansioista. Ensisijaisena lähtökohtana on henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus. Kunniamerkit myöntää ritarikuntien suurmestari, Tasavallan Presidentti. (ritarikunnat.fi)

Kiitämme Irmeliä ja Hannua pitkistä työurista kanssamme!