TT Gaskets mukana Circular Design -pilottihankkeessa – Kiertotalouden valmennusohjelma tuottaa tulevaisuuden ratkaisuja

Suomessa käynnistyi vuodenvaihteessa kansainvälisestikin ainutlaatuinen valmennusohjelma. Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin.

Pilottiohjelmaan haettiin lokakuussa mukaan eri toimialoilta yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Valmennukseen valittiin mukaan 50 yritystä, joiden joukossa ovat muun muassa Stora Enso, UPM, Mirka, Kiilto – ja TT Gaskets.

– Mukaan on lähtenyt edelläkävijöitten edelläkävijäjoukko. Tämä on lähtölaukaus uudelle tavalle ajatella sekä yritysten liiketoimintaa että tuotteita, ja toivottavasti ohjelma poikii uusia ideoita ja toimintamalleja keskeisillä sektoreilla. Ohjelma on osa Suomen kansallista kiertotalouden strategisen ohjelman toteuttamista, ympäristöneuvos Taina Nikula ympäristöministeriöstä kertoo.

Kilpailukyky syntyy kestävistä valinnoista

Yksi kiertotalouden tavoitteita on löytää ratkaisuja, jotka parantavat ympäristön tilaa pelkkien negatiivisten vaikutuksien minimoinnin sijaan. Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa tuotteita ja palveluja ei kehitetä vain yhtä loppukäyttäjää ajatellen. Sen sijaan uudet ratkaisut suunnitellaan laajemmissa kokonaisuuksissa toimiviksi ja tuottamaan enemmän arvoa usean elinkaaren ja käyttäjän kautta.

Kiertotaloudella on merkittävä osuus TT Gasketsin vastuullisuustoiminnassa ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja vähentää ja hyödyntää tuotannosta syntyvää raaka-ainehukkaa. Luotettavat materiaalitoimittajat ja heidän kanssaan yhdessä kehittyminen sekä leikkausmateriaalin optimoinnin jatkuva parantaminen ovat olleet jo vuosikymmeniä ydintekemistämme. Elinkaariajattelu ja kiertotalouden huomioiminen ovat selvästi nouseva trendi myös asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

– Pilottiohjelmaan mukaan valikoituminen on erinomainen mahdollisuus kehittyä kiertotalouden edelläkävijöiden kanssa sekä löytää parhaita käytänteitä ja oppeja TT Gasketsille jalostettavaksi. Mukana on kirjava joukko hienoja yrityksiä, joista useat ovat myös asiakkaitamme. Pilottiohjelman ajankohta on juuri sopiva vastuullisuusohjelmamme tavoitteisiin nähden ja odotamme jo kovasti tiivistä yhteistyötä ja yhdessä kehittymistä kiertotalouden parissa, TT Gasketsin laatupäällikkö Matti Järvinen kertoo.

Valmennusohjelman toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriön ohjaamana Design Forum Finland ja Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs.