Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tekeminen on jokaisen yrityksen elinehto

Meillä on vain yksi maapallo. Sen puolesta täytyy työskennellä väsymättömästi. On oltava valmis rohkeastikin uudistumaan ja uudistamaan toimintaansa. Tämä ajattelu on vahvasti läsnä, kun me rakennamme paraikaa uutta TT Gasketsin liiketoimintastrategiaa.

TT Gasketsilla tämä vuosi on ollut hienoa aikaa, sillä saimme valmiiksi ensimmäisen version omasta kestävän kehityksen ohjelmastamme. Siinä sitoudumme kehittymään hiilineutraaliksi vuoteen 2027 mennessä ja edistämään kasvuamme luontoa kunnioittaen.

Yksi suuri vastuullisuusteko on kasvaa kannattavasti, ja sen olemme kirjanneet omistajastrategiaamme. Omistajan tahtotila on keskiössä siinä, miten kestävästi ja vastuullisesti yhtiö toimii. Selvä viesti omistajalta antaa suuntaviivat sekä rohkaisee unelmoimaan paremman huomisen puolesta. Meillä tuo unelmointi liittyy laadukkaisiin ja älykkäisiin tiivisteratkaisuihin, jotka jo lähivuosina maksimoivat asiakkaidemme hiilikädenjälkeä ja siten auttavat heitä pienentämään hiilijalanjälkeään. Välitämme aidosti ihmisoikeuksista ja erilaisista sidosryhmistämme. Sitoudumme hyviin hallintoperiaatteisiin, hyvään johtamiseen ja toimittajien jatkuvaan kehittämiseen sekä noudatamme sosiaalisen vastuun standardia SA8000. Pyrimme kehittämään itseämme ja kumppaneitamme niin, että luomme asiakkaidemme liiketoimintaan entistä enemmän lisäarvoa.

Koko yhtiön äänen on kuuluttava vastuullisuustyössä

TT Gasketsilla on tehty viime vuosina isoja kestävän kehityksen investointeja, ja ne jatkuvat vielä lähivuosina. Investointejamme ovat muun muassa aurinkovoimalat, ilmalämpöpumput sekä maalämpö- ja -kylmäjärjestelmä. Tänä vuonna meillä on myös toiminut työryhmä, joka työstää energiansäästötalkoita. Ryhmän tavoitteena on ollut tutkia pienten tekojen mahdollisuuksia. Tähän liittyen olemme käyneet hallituksemme puheenjohtajan Matti Arpiaisen johdolla aktiivista keskustelua useiden pirkanmaalaisten toimitusjohtajien kanssa. Nyt olemme edenneet TT Gasketsilla vaiheeseen, jossa jalostamme isoja ja pieniä energiansäästöideoita yhdessä koko henkilöstömme kanssa. Omistajan sitoutuminen on tärkeää, mutta yhtä olennaista on antaa koko yhtiön äänen kuulua, kun teemme töitä yhteisen maapallomme eteen.

Olemme osallistuneet myös julkiseen keskusteluun – esimerkiksi lokakuussa olimme mukana Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen energiateemaisessa sidosryhmätilaisuudessa. Jakamisen ja keskustelun voima ovat merkittäviä, sillä olemme saaneet omiin ideoihimme paljon arvokkaita kommentteja ja samalla aimo annoksen uusia ideoita. Kiitos kaikille ajatuksiaan avoimesti jakaneille!

Lokakuussa myös saimme kunnian tulla valituksi niiden 50 suomalaisen yrityksen joukkoon, jotka SITRA kutsui valmennusohjelmaansa kiertotalouden mukaisten valmiuksien kehittämiseksi. Toivottavasti saamme sopivaa ajatusruokaa kehittääksemme yhdessä toimittajien ja asiakkaidemme kanssa uusia kiertotalousratkaisuja.

Perheyritykset yhdessä kohti kestävämpää liiketoimintaa

7-vuotias poikani oli hiljan partiotapahtumassa, jota edelsi elämäntyylin kestävyyttä mittaava kysely. Ennakkotehtävä viritti hyvää keskustelua perheessämme, mutta paras anti tuli tapahtuman jälkeen. Poikani ryhmä oli saanut kehuja siitä, että ryhmän elintavat rasittivat maapalloa kaikista mukana olleista vähiten. Tämä ei kuitenkaan tuntunut pojastani kovin hyvältä suoritukselta, sillä ryhmä oli kuullut, että jos koko maailma eläisi heidän laillaan, tarvitsisimme yhden maapallon sijaan kaksi. ”Mutta eihän se ole mahdollista. Jotain on asialle meidänkin tehtävä ja pian!” esitti poikani päättäväisesti.

Samaan johtopäätökseen olemme tulleet maailman perheyritysten kesken. Meillä on vahva tahto kannustaa ja vertaiskehittää toisiamme kohti entistä tarkoituksellisempaa ja kestävämpää liiketoimintaa. Siksi kansainvälinen perheyritysten liitto (Family Business Network-International, FBN-I) on perustanut Polaris-aloitteen. Sen avulla on jo jaettu tietoa sekä tehty erilaisia julkaisuja ja työkaluja perheyrityksille, jotta ne voivat toimia yhä kestävämmin ja vahvistaa omaa tarkoitustaan. Toiminta on hienolla tavalla tehnyt näkyväksi, että kestävä liiketoiminta on usein sekä kannattavaa että erittäin merkityksellistä tekijöilleen. Kolmoistilinpäätös (triple bottom line) sekä sen osa-alueet sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu (people, planet, profit) eivät ole enää mitään uutta, mutta Polaris-työllä on onnistuttu edistämään näiden kolmen asian yhdistämistä.

Työskentelen FBN-I:n hallituksessa, ja tänä vuonna rakensimme yhteistyössä YK:n alaisen kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kanssa kaikille perheyrityksille suunnatun kestävän kehityksen raportointityökalun. Sen ansiosta kestävän kehityksen raportointi ja mittaaminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Kannustan kaikkia perheyrityksiä allekirjoittamaan UNCTAD:n sivuilta löytyvän kestävän kehityksen lupauksen ja aloittamaan toimintansa raportoinnin!

Yhteistyötä TT Gasketsin kanssa halutaan vahvistaa

TT Gasketsin satsaukset kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen on huomattu myös asiakasauditeissamme. Useissa kansainvälisissä konserneissa on annettu sisäisiä suosituksia vahvistaa tai kasvattaa yhteistyötä kanssamme, koska toimimme niin vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tekeminen on tänä päivänä jokaisen yrityksen elinehto. Hyvä niin. Oman kestävän kehityksen määrittäminen, mittaaminen ja kehittäminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. TT Gasketsin resepti on lähteä rohkeasti nykytilanteesta ja sen kirjaamisesta. Kun järjestelmä on kuvattu, sitä voidaan kehittää. Samalla on tärkeää valita jonkinlainen vertailuryhmä ja raportointityökalu. Kaikkea ei voi, eikä pidäkään, tehdä heti. Tärkeintä ei ole nopeus vaan se, että eteenpäin liikutaan määrätietoisesti.

Oikein hyvää hieman myöhässä alkavaa talvea ja antoisia lukuhetkiä kaikille. Jaetaan ideoita yhteisen ja ainoan maapallomme hyvinvoinnin edistämiseksi – unohtamatta omaa hyvinvointiamme.

Vastuullisin terveisin,

Aleksi Arpiainen

Aleksi Arpiainen on TT Gasketsin toimitusjohtaja kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa perheyrityksen menestystä ruokkivat jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus. Blogissa Aleksi valottaa ajatuksiaan siitä, mihin tiivisteiden maailma on menossa.