TT Gaskets mukana tukemassa uraauurtavaa omistajuuden tutkimusta

Samuli Knüpfer on nimitetty Kauppakorkeakoulun omistajuuden professoriksi. Maailman ensimmäisen pitkäaikaisen omistajuusprofessuurin perustaja-lahjoittajiin kuuluva TT Gaskets on ylpeä saadessaan olla mukana mahdollistamassa uraauurtavaa suomalaista tutkimustyötä.

– Professori Knüpfer ja hänen tiiminsä tekevät todella merkittävää tutkimusta. Minä ja isäni Matti Arpiainen uskomme, että syvempi ymmärrys omistajuuden rakenteista ja malleista on elintärkeää omistajuuden korostamiseksi tärkeänä osana yhteiskuntaamme, TT Gasketsin toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen pohtii.

Aleksi Arpiainen kulkee TT Gasketsin toimitusjohtajana isänsä Matti Arpiaisen jalanjäljissä.

Lahjoitusvaroin perustetun professuurin tavoitteena on liittää omistajuus kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi.

– Perheyrittäjille suomalaisen omistajuuskulttuurin ja osaamisen edistäminen on erityisen olennaista. Kaltaisillamme kärsivällisillä perheyritysomistajilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa, koska meillä ei ole kvartaalitavoitetta, vaan pyrimme tekemään hyvinvointia rakentavia ratkaisuja pitkällä aikajänteellä. Uskon, että professuuri voi syventää ja luoda hyvinvoinnin muotoja, ja haluamme kantaa kortemme kekoon, Arpiainen kertoo.

Kestävää kasvua tuleville polville

Professuurin myötä Suomi on etulinjassa tuottamassa tieteellistä omistajuutta koskevaa tutkimustietoa nykyisille ja tuleville yrittäjäpolville.

– Omistajuutta on tutkittu akateemisesti toistaiseksi hyvin vähän. Tarvitsemme tutkittua tietoa kaikista omistajuuden muodoista, jotta pystymme käymään faktoihin pohjautuvia yhteiskunnallisia keskusteluja. Samalla tutkimus auttaa yrityksiä kasvamaan ja uudistumaan kestävästi.

Perheyritysten liitto on yksi maailman aktiivisimpia perheyritysten maaliittoja. Liitolla on ollut merkittävä rooli professuurin luomisessa Suomeen.

– Yhdistämällä Perheyritysten liiton kokemusperäistä tietoa ja tutkittua tieteellistä dataa on mahdollista luoda kokonaisvaltainen ymmärrys omistajuudesta. Toivon, että voimme osallistua ja tarjota omia kokemuksiamme professori Knüpferin tutkimuksen tuottamiin keskusteluihin, Aleksi Arpiainen kertoo.