TT Gaskets uudistuu ja investoi rohkeasti myös poikkeusaikana

Never waste a good crisis. Kriisien opeilla ja niiden aikana rohkeasti investoiden rakennetaan tulevaisuuden kyvykkyydet ja tie menestykseen. Näin olemme ajatelleet ja toimineet perheyhtiössämme TT Gasketsilla jo kolmen sukupolven ajan.

Koronapandemian keskellä monen usko ja omakin optimistisuuteni on ollut monta kertaa koetuksella. Yhtiössämme kaksi vuotta sitten toteutettu laaja strategiatyö on kuitenkin toiminut kompassina ja rohkaissut jatkamaan kehitys- ja investointipolulla.

Itse asiassa nyt on ollut tavallista paremmin aikaa miettiä omalla rautaisella joukkueellamme asiakkaiden tulevaisuuden tarpeita ja toisaalta sitä, millaisessa työpaikassa haluamme tulevaisuudessa työskennellä. Pyrimme varmistamaan, että luomme seuraavan polven tiivistetehtaan, innovoimme älykkäitä tiivisteratkaisuita ja toimimme alamme tulevaisuuden muotoilijana.

Maailman ensimmäiset aurinkovoimalla valmistetut tiivisteet

Laajassa investointiohjelmassa voimavaramme ovat osaava ja erittäin motivoitunut työporukkamme sekä pitkäaikaiset rakentamis-, laitetoimittaja- ja konsulttikumppanimme. Kukaan ei kykene yksin laajoihin uudistuksiin, mutta hyvällä tiimillä mahdottomatkin asiat kääntyvät mahdollisiksi. Varsinkin älyläbiämme koskevat investoinnit mahdollistavat jatkossa jotakin sellaista, mitä asiakkaat eivät osaa vielä kaivatakaan..!

Eniten haastetta ovat aiheuttaneet koronarajoitteet, uusien koneiden ja laitteiden saapuminen ajoissa, niiden ylösajo sekä henkilöstön kouluttaminen uusiin valmistusprosesseihin. Näin jälkikäteen mietittynä viiveet olivat onneksi maltillisia.

Yksi suurimmista jo toteutuneista investoinneista on 3 000 m2:n tehdaslaajennus. Tilat varmistavat tehokkaan valmistuksen sekä hyvät puitteet tuotekehitykselle ja laadunvarmennukselle. Ne antavat meille kasvunvaraa sekä parantavat työviihtyvyyttä ja turvallisuutta. Olemme pystyneet etenemään lean-ohjelman seuraavaan vaiheeseen ja vahvistaneet sitä päivittäisjohtamisella. Toiminnan kehittämistä tukee modernin esimiestyön akatemia, josta ensimmäiset tuotannon esimiehet valmistuvat kesäkuussa 2021.

Olemme lisänneet leikkuukapasiteettiamme ja parantaneet entisestään kykyämme vastata nopeisiin 24 h -tarpeisiin vahvistamalla FastTrack-palveluamme. Olemme automatisoineet prosesseja ja laajentaneet tuotevalikoimaamme spiraalitiivisteillä. Lisäksi TT Gasketsin tehtaan katolle rakentuu parhaillaan aurinkovoimala. Kuka olisi uskonut, että maailman ensimmäiset aurinkovoimalla valmistetut tiivisteet tehdään Tampereella, Suomessa?

Uuden innovointiin tarvitaan aikaa ja keskusteluja

Uudistaessa ja kehittäessä oppii uutta itsestään, toisista ja koko yhtiön tekemisestä. Samalla eletään todeksi strategiaa ja vahvistetaan kaikkia yhteen sitovaa kulttuuria. Erimielisyyksiä ja haastavia tilanteita ei tietenkään voi välttää, mutta ne kasvattavat ja tuovat näkökulmaa pohdintoihin. Kunhan yhteinen suunta on selvä, näistäkin selvitään ja tullaan ulos entistä vahvempina.

Uuden innovointi on kovaa työtä. Sitä ei voi kuitenkaan pakottaa, vaan asioiden riippuvuus- ja vaikutussuhteiden sekä kokonaisuuksien hahmottamiselle pitää antaa aikaa. Keskustelut ja sparraushetket yhtiön sisällä oman tiimin ja omistajien kesken, asiakkaiden kanssa ja erilaisten mentoreiden ja konsulttien kanssa ovat tärkeitä, jotta osaa rakentaa tilannekuvan nykyhetkestä ja tavoitekuvan tulevasta.

Investointien onnistumista voi edesauttaa löytämällä hyvät ja luotettavat kumppanit ympärilleen. Huolellinen valmistelu ja suunnittelu on tärkeää, jotta pahimmilta sudenkuopilta vältytään. Uusien prosessien, rakentamisen sekä kone- ja järjestelmähankintojen hankinta-, katselmus- ja seurantaprosessit ovat erittäin tärkeitä, jotta saadaan sitä, mitä on ostettu.

Tuoreimmat kuulumisemme LinkedInissä ja uutiskirjeessä

Seuraamme investointien kannattavuutta projektin erilaisten tehokkuusmittareiden kautta. Näin pystymme analysoimaan tapahtunutta ja kehitysinvestointien vaikutuksia. Lisäksi voimme pohtia tarkemmin, miten ja millä tavoin pystymme parhaiten vaikuttamaan tavoitteisiin pääsemiseen.

Oma rohkeutemme uudistua ja kehittyä heijastelee 40 maassa toimivien asiakkaidemme suunnitteluprojekteja, joissa saamme olla mukana. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä! Toivon, että käynnissä oleva kehitysohjelmamme näkyy asiakkaillemme tarjonnan laajentumisena, lisääntyvänä joustavuutena ja kykynä palvella entistä paremmin suunnittelu- ja innovointikumppanina.

Viestimme jatkossa entistä useammin tiivistämisen liittyvistä innovaatioista ja omista kehitysprojekteistamme. Pysykää kuulolla ja seuratkaa meitä LinkedInissä ja nettisivuillamme. Oikein hyviä lukuhetkiä myös uuden TT Gasketsin uutiskirjeen parissa!

Aleksi Arpiainen

Aleksi Arpiainen on TT Gasketsin toimitusjohtaja kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa perheyrityksen menestystä ruokkivat jatkuva kehittyminen ja innovatiivisuus. Blogissa Aleksi valottaa ajatuksiaan siitä, mihin tiivisteiden maailma on menossa.