Omistajalla on väliä – Perheyritysten liitolle uusi puheenjohtaja

Monisukupolvisena perheyrityksenä TT Gasketsille on aina ollut tärkeää tukea myös muita perheyrityksiä. Toimitusjohtajamme Aleksi Arpiainen onkin ollut osa Perheyritysten liiton hallitusta ja hän jatkaa liiton hallituksessa edelleen.

Perheyritystenliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Algol Oy:n Alexander Bargum. Bargum on Perheyritysten liiton kymmenes puheenjohtaja.

– Koronakriisin selättämiseksi tarvitaan Suomeen juurtuneita ja tänne sitoutuneita yrityksiä. Perheyrityksillä tulee olemaan ratkaiseva rooli työllistäjinä ja vastuullisina suomalaisten hyvinvoinnin turvaajina, Bargum sanoo.

Alexander Bargum
Perheyritysten liiton uusi puheenjohtaja, Alexander Bargum, Algol Oy

Mikä Perheyritysten liitto?

Perheyritysten edunvalvontajärjestö

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin syyskokouksessa Tomi Lantto (Katri Antell Oy), Miia Porkkala (Aho Group Oy) ja hallituksessa jatkavat la Adlercreutz (Spikesafe Oy), Aleksi Arpiainen (TT Gaskets Oy), Martti Saikku (Antti Ahlström Perilliset Oy), Jenni von Veh (KMT Invest Oy) ja Janne Ylinen (Kokkolan Halpa-Halli Oy).

Jäsenyrityksiä noin 450.

Niiden liikevaihto on yhteenlaskettuna noin 35 miljardia euroa ja yritykset työllistävät noin 180 000 ihmistä.

Lue lisää aiheesta:

Valokuva: Perheyritysten Liitto