Tjänster vid driftstopp

Tid är pengar när stora industriprocesser står stilla.

Med vår mobila packningsfabrik kan vi tillverka och leverera de flesta plana packningar vid din anläggning på några minuter.

Läs mer

Tjänster vid driftstopp

Tid är pengar när stora industriprocesser står stilla

Till exempel i stålverk, pappers- och massafabriker och i synnerhet i oljeraffinaderier.

I den mer konventionella modellen tillfredsställs behov av packningar och tätningar genom att man först identifierar behovet i fält.
Därefter informeras inköps- eller projektavdelningen om att man ska göra en beställning, efter att ha inhämtat offerter.

Med vår mobila packningsfabrik kan vi tillverka och leverera de flesta plana packningar direkt utifrån vad serviceteknikerna vid din anläggning behöver.

Vår mobila tillverkningsenhet har de senaste och bästa verktygen, tillsammans med erfarna packningstillverkare och tekniska experter.
Efter att orsaken till driftstoppet har avhjälpts ger vi dig också en översikt över de komponenter som använts, för att hjälpa dig att förbereda dig inför nästa.

Ladda ner broschyr (på Engelska / .pdf)

Kundtestimonial