Våra pressade metallpackningar är alltid skräddarsydda enligt våra kunders behov - avrundade eller präglade, vi har allt du behöver.

Pressade metallpackningar

Ibland står utrustningstillverkare inför utmanande tätningskrav när höga temperaturer och/eller kemiskt aggressiva driftsmiljöer kräver en tunn, men ändå tät tätning för att klara en hög mekanisk påfrestning.

I dessa fall går det inte att använda gummiöverdragna metallpackningar. Vi möter dessa krav genom att tillverka packningar av ren metall (till exempel rostfritt fjäderstål) enligt våra kunders behov.

Våra pressade metallpackningar är alltid skräddarsydda enligt våra kunders behov – avrundade eller präglade, vi har allt du behöver. Materialet väljs noggrant i enlighet med applikationens temperatur och behov av kemikalieresistens.

I våra överväganden av profil beaktar vi yttrycket på tätningen, som i många fall kan vara mycket ojämnt.

Vi kan tillverka metallprofilen i många olika utföranden för att möta mycket specifika tätningskrav. Behovet av en profil kan vara tvåsidigt. I dessa fall tillverkas packningen genom att svetsa ihop flerskiktiga komponenter.