Kanban-tjänster

Väl fungerande lagerhantering är nyckeln till att optimera rörelsekapitalet.

För att hjälpa dig att göra detta har vi skapat en logistiktjänst för att hantera packnings-, mellanläggs- och isoleringskomponenter i lager, och att planera påfyllnadsintervall och optimala kvantiteter.

Läs mer


Kanban-tjänster

Optimering när den är som bäst

Väl fungerande lagerhantering är nyckeln till att optimera rörelsekapitalet.

För att hjälpa dig att göra detta har vi skapat en Kanban-logistiktjänst för att hantera packnings-, mellanläggs- och isoleringskomponenter i lager, och att planera påfyllnadsintervall och optimala kvantiteter.

Vi läser sedan av lagernivån med våra handhållna enheter och säkerställer leverans av varor i rätt tid, så att du kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.