Tre generationer av lösningsbaserat entreprenörskap

Under hela företagets historia har vi innoverat och utvecklat hållbara, progressiva lösningar, samtidigt som vi förblivit familjeägda.
Vi strävar som alltid efter ekonomisk tillväxt för att kontinuerligt kunna förbättra och investera i företaget.

I företagets ledning finns redan den tredje generationen med Matti Arpiainen och hans son Aleksi Arpiainen.
TT Gaskets grundades i en svår situation under fortsättningskriget 1943, när Finland behövde innovativa lösningar för ammunition, stövelfett och i synnerhet för tätning, för den finska försvarsmaktens behov.

Sedan dess har företaget fortsatt att agera med samma ansvarstagande och outtröttliga attityd. De ansvariga ägarna lever inte i en tid av stagnation, utan strävar hela tiden efter att utveckla företaget så att det förblir ekonomiskt framgångsrikt och livskraftigt.

Ägarnas ansvarstagande innebär också att de kontinuerligt fortbildar sig, lär sig mer om ägande och kritiskt granskar sig själva för att säkerställa att de är så goda ägare de kan vara, sett ur företagets perspektiv.

Den grundläggande målsättningen är alltid att skapa mervärde för verksamheten, på ett eller annat sätt.
Oavsett hur utmanande situationen är, försöker TT Gaskets alltid hitta en lösning på problemet.

Den innovativa och lösningsbaserade verksamhetsmodellen har fört företaget framåt och gjort det möjligt att expandera även utanför Finlands gränser.

Internationellt med lokal förankring

De flesta av företagets produkter och tjänster exporteras numera, till de nordiska länderna, över hela Europa, till Kina samt till Nord- och Sydamerika.

Även om större delen av produkterna skickas utomlands har tillverkningen alltid stannat kvar i Finland, i företagets hemstad Tammerfors.

TT Gaskets är stolt över att vara finskägt och understryker sin inhemska karaktär i sin verksamhet.

För TT Gaskets har det alltid varit viktigt att stärka lokalsamhället och på så sätt påverka den nationella entreprenörsutvecklingen.

Hemligheten bakom vår internationella framgång har alltid varit och kommer alltid att vara baserad på stark kundorientering, hållbarhet och den finska sisun.

Certifierad och ansvarstagande arbetsgivare

Fabriken i Tammerfors sysselsätter 80 personer.
Övergripande ansvarighet och de anställdas välbefinnande har alltid varit viktigt för TT Gaskets.

Vi investerar kontinuerligt i vår personals kunnande och välbefinnande på arbetet.

Vi främjar dessa viktiga frågor genom att vara aktiva inom organisationen Tampere Business Campus, som fokuserar på att hjälpa företagen i Birkaland att lära sig av varandra och bli bättre tillsammans, och inom Perheyritysten liitto (sammanslutning för familjeföretag), där vi bedriver många aktiva samarbeten på både nationell och internationell nivå.

Vi tror också på att använda de bästa metoderna från olika branscher för att utveckla våra egna processer, och därför har vårt system certifieringar som OHSAS 18001 (hälsa och säkerhet), ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).