Tjänster till de flesta större branscher och industrisegment

Flygplan, tåg, bilar, etc. Överallt där det finns ett tätningsbehov kan vi designa och tillverka en lösning som passar.

Oavsett bransch du arbetar i har vi stor kunskap om din verksamhet och de utmaningar du står inför. Vi har över 70 års erfarenhet av att leverera produkter och tjänster i världsklass till alla större industrisektorer.Motor- och bilindustri

Alla våra kunder inom motor- och bilindustrin har unika tätningskrav. Applikationerna inom denna bransch har ofta långa serviceintervall.

Vi utformar, utvecklar och tillverkar lösningar för att möta dessa krav. Vi tillhandahåller även packningar för serieproduktion och servicebehov.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi digVentilindustri

Kunderna inom ventilindustrin är beroende av våra packningslösningar för allt från vatten- och fjärrvärmepumpar till processindustri och kraftverk.

Tillverkning av packningar för ventilindustrin handlar om tillförlitlighet och säkerhet. För de mest känsliga tillämpningarna kan vi till exempel erbjuda BAM-certifierade lösningar.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi dig

Energiindustri

Med processer som blir alltmer komplexa och miljömässiga restriktioner som blir allt strängare är kraven på tätningsapplikationer inom energiindustrin mer krävande än någonsin. Vi är redo för allt.

Genom att följa trenderna i den snabbt föränderliga industrin har vi kunnat ta fram innovativa lösningar som hjälper våra kunder att ta itu med de unika utmaningar som de står inför.

Vi tillhandahåller till exempel produkter och dokumentation för kärnkraftsindustrin och hjälper konstruktörer av växellådor för vindkraftverk att täta sina applikationer. Energi är vår verksamhet.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi digKemisk- och petrokemisk industri

På grund av det material som hanteras i denna bransch är det särskilt viktigt att välja exakt rätt tätningslösning.

Vi tar våra kunders hälso- och säkerhetsfrågor på allvar och därför utbildar vi vår personal i t.ex. i heta arbeten och säkerhet.

Vi har designat och tillverkat allt från enkla flänspackningar till de mest krävande tätningskonstruktionerna för kemiska och petrokemiska applikationer.

Erfaren, testad och betrodd till din fördel.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi dig

Massa- och pappersindustri

Vi har det rätta testade och utvärderade sortimentet för massa- och pappersindustrin. Processerna i denna bransch kräver ofta en stor maskineffekt och olika typer av automatiserade linjer. Med så mycket kraft i arbete har du inte råd med att dina packningar sviker dig.

Våra produkter har dokumenterade meriter när det gäller att låta produktionsprocesserna löpa smidigt inom en mängd olika applikationer, inklusive trä- och träflishantering, kemisk massa, blekning och pappersframställning. Vi har även verifierade tätningslösningar för de mer utmanande medierna som används under processer som t.ex. oxiderad vitlut och saltsyra. Vid behov kan vi också göra särskilt stora packningar.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi digMarin industri

Med underhållsavbrott som ofta är få och med långa mellanrum måste tätningslösningarna i denna bransch vara mycket slitstarka och kunna stå emot naturens krafter.

Med vår kombination av kostnadseffektiva lösningar och professionell designkompetens har vi under årtionden framgångsrikt uppfyllt kraven hos kunder inom denna mångsidiga bransch.

Motorer, vattenhanteringssystem, VVS, reningsutrustning, avgassystem, belysningssystem med mera.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi dig

Livsmedelsindustri

Du är vad du äter och det är därför som materialet som används i livsmedelsproduktionslinjerna måste vara så hygieniskt som möjligt och motståndskraftigt mot en mängd olika ämnen.

Högkvalitativa packningar som passar för ändamålet är kritiska för att säkerställa kontinuerlig produktion i en alltmer automatiserad produktionsprocess. Vi erbjuder pålitliga packningar i en mängd olika material som godkänts av oberoende klassificeringsorganisationer, inklusive FDA, KTW och WRAS.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi digGruvdrift och mineraler

Vi erbjuder tätningslösningar för varje steg i processen från utgrävning, borrning till bearbetning av mineralerna, etc. Vi förstår hela verksamheten från A till Ö, de utmaningar och krävande förhållanden som uppstår till exempel på grund av hårda arbetsförhållanden, mekaniska påfrestningarna och kemikalierna som används.

För att göra ditt liv enklare svarar vi på alla krävande frågor genom att erbjuda bättre tätningslösningar genom hela linjen.
Vanliga typer av tätningar som levereras till denna industri inkluderar transportband, reservdelssatser, grafit, spirallindade, korrugerade och PTFE-baserade produkter.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi dig

Miljöteknik

Från att utveckla skyddssystem för bortskaffande av vatten och avlopp har vår kundkrets inom miljöteknikindustrin expanderat till energiteknik, miljökemi, luftföroreningsbekämpning, industriprocesser och återvinningslösningar.

Hälsosammare inomhusluftkvalitet och vattenreningssystem ökar verksamheten på konsumentsidan. Vi erbjuder redan testade och prövade lösningar för detta.

Våra kunder kräver ofta tätningslösningar som ska användas i samband med alternativa energikällor, eller nya innovationer för befintliga produkter. Och när de gör det vet de vem de ska vända sig till.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi digKlimatanläggningar

I luftkonditioneringssystem är både packningar och isoleringsmaterial kritiska komponenter. Det enda syftet med en klimatanläggning är att producera frisk, ren luft till boende, utan att orsaka alltför mycket buller. Högkvalitativa packningar och isoleringsmaterial ger ett tyst och energieffektivt slutresultat.

Vi erbjuder ett brett utbud av testade och beprövade material för att täta klimatanläggningar och för att isolera luftburet ljud. För tätningsändamål levererar vi gummi- och cellplastprodukter. När det gäller isolering är vi beroende av högkvalitativa polyesterfibrer, återvunnet polyuretan – och polyeterskum av olika kvalitet. Vi gör våra kunders liv enklare genom att tillhandahålla isolerings- och tätningsprodukter med limytor för enkel installation och applikationsspecifika klädslar för att passa den specifika slutanvändningen.

Brandskyddsklassificeringar är ett annat behov som vi hjälper våra kunder med. Vi erbjuder alltid flera brandklassificerade isolerings- och tätningsmaterial för att betjäna kunder från olika branscher. Från konstruktion till kollektivtrafik – vi har lösningen.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi dig

Belysning och armatur

Armaturindustrin lyser upp våra hem och var vi än går från arbete till fritid. Olika applikationer kräver speciella krav på packningar och isoleringsmaterial. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för belysningsindustrin.

Vårt arbete börjar redan från planeringsstadiet där vi kan hitta den optimala packningsdesignen för att uppnå den IP-klass som behövs. Låt oss bara veta flänsgeometri, material och fästelement och vi är redo att börja. Flexibla produktionsmetoder gör att vi kan tillverka prototyppackningar för testning inom några dagar eller timmar. Vi har fullt stöd för våra kunder när det gäller armaturcertifiering.

För att hjälpa dig att komma vidare har vi ett omfattande materialutbud som börjar med grundläggande NR-baserade material till mycket avancerade UL-listade specialskum med enastående prestanda vid låga och höga temperaturer.

Vi erbjuder även ett komplett sortiment av isoleringsmaterial som förhindrar att din armatur släpper igenom ljus genom springor mellan delar. Av säkerhetsskäl är det bra att överväga att skydda metalldelar från oavsiktligt bortkopplade kablar med elektriskt isolerande filmer.

Vår kompetens omfattar även metallkomponenter av galvaniserat stål. Genom att samarbeta med TT Gaskets samarbetar du med en erfaren leverantör av lösningar med designkunskap, materialkunskap och den senaste produktionstekniken för att göra armaturerna tillförlitliga, avancerade och kostnadseffektiva.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi digMetallindustri

Från grundläggande metallindustri till fordon, maskinkonstruktion, flygindustri och vidare… Våra produkter används inom de flesta områden i metallindustrin, även om stora delar av våra kunder är verksamma inom den “tunga” metallindustrin.

Packningar, tätningar, isoleringar, tätningslösningar och mer. Vi täcker allt för att hjälpa våra kunder inom metallindustrin att förbättra sin värdekedja.


Vill du veta mer?


Kontakta oss så hjälper vi dig


Ta kontakt med ossHUVUDKONTOR

Finland


TT Gaskets
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Alasniitynkatu 14,
33560 Tampere-Finland

Beställning: orders@tt-gaskets.fi
Förfrågningar: sales@tt-gaskets.fi
Personal: fornamn.efternamn@tt-gaskets.fi