Utbildning inom tätningsteknik samt konsultation

Är du säker på att dina montörer arbetar efter de senaste säkerhetsföreskrifterna och använder de bästa metoderna vid montering av packningar och tätningar?

Med våra tjänster inom utbildning och konsultation kan du vara säker på att bästa praxis och de senaste säkerhetsföreskrifterna tillämpas.

Läs mer

Utbildning inom tätningsteknik samt konsultation

Få tillgång till de bästa metoderna

Professionell montering är din bästa försäkring mot eventuella läckage eller utsläpp, prestandaförlust eller, i värsta fall, personskador.

Vi erbjuder utbildning inom tätning som allmän kurs eller som skräddarsytt utbildningsprogram som passar dina applikationer.

Våra tekniska experter kan också ge fördjupad teknisk konsultation när du till exempel försöker minimera misstag.

Förbättra säkerheten för dina flänsförband med bättre utformning, material och teknik för packningarna – kontakta oss nu.