Gaskets With Metal Eyelets

Packningar med metallskoning

Packningar med metallskoning har bättre beständighet mot tryck och tryckstötar.

Därmed är de ett utmärkt alternativ för applikationer där strömmande medium belastar packningens grundmaterial.

Metallskoningen ger bättre hållfasthet och beständighet mot temperatur, kemikalier och tryckstötar, och används därför ofta inom process- och petrokemiindustri.

Vi tillhandahåller både standardiserade och helt kundanpassade packningar med metallskoningar för att uppfylla alla dina behov.

Vanliga frågor

Packningar med metallskoning

Det vanligaste materialet är EN 1.4571 (AISI 316ti).

Vi tillverkar ofta metallskoningar av EN 1.4828 (AISI 309), EN 1.4301 (AISI 304) och koppar.

Det finns många olika materialalternativ, beroende på applikation.

Materialtjockleken beror på applikationen.
Vanligen är tjockleken 0,15 mm, men i vissa fall kan metallskoningsmaterialet vara upp till 0,4 mm.

Det är mycket viktigt att metallskoningen framställs utan svetsning av fogarna.

Därmed finns inga hårdare områden som kan orsaka ojämn fördelning av yttrycket.

Metallskoningen måste förkomprimeras vid samma nivå som kärnmaterialet för att få bästa möjliga resultat.

Det finns många skäl att välja en packning med metallskoning.

Det kanske förekommer starka medieströmmar i applikationen, vilka skulle kunna erodera bort partiklar ur kärnmaterialet om det inte skyddades av metallskoningen.

Metallskoning är till fördel även i applikationer med kraftigt turbulent strömning.

Även heta gaser med liten molekylstorlek tätas effektivt med denna kombination av metallskoning och kärnmaterial av hög kvalitet.

I vissa applikationer kanske du behöver en packning med god temperaturbeständighet i miljö där kraven på renhet är höga.

Och glöm inte att packningar med metallskoning är ett starkt rekommenderat alternativ även för applikationer där tryckstötar förekommer.

Användningsexempel

Packningar med metallskoning kan användas i många olika applikationer. Här nedan finns några användningsexempel från massafabriker, kraftverk och förbränningsmotorer.

TT Gaskets - We supply gaskets for power plants

Kraftverk

Ånga är ett medium som är svårt att täta, eftersom den ofta förekommer i kombination med extrem temperatur och högt tryck.

Tryckstötar förekommer ofta, antingen det är önskvärt eller inte.

En enkel grafitpackning ger läckagefri miljö under förutsättning att allting är stabilt.

Det är dock inte ofta detta är fallet, och därför har många kraftverk beslutat att förstärka sina enkla grafitpackningar med metallskoning.

I praktiken innebär det längre livslängd för packningarna, färre läckage och säkrare arbetsmiljö.
Förbättringen av den enkla packningen kostar inte mycket, men packningarna med metallskoning ger överlägsen tätning.

Förbränningsmotorer

I förbränningsmotorer finns många användningsområden där en packning med metallskoning gör all skillnad i världen i fråga om tätningsförmåga.

Tidigare, när man använde material som nu är förbjudna, var det inte så svårt att uppnå erforderlig täthetsklass för förbränningsmotorer.

Idag är allting mycket annorlunda, och vi har material som är mindre hälsoskadliga.

Dessutom har täthetskraven blivit strängare.
Smärre läckage accepteras inte i förbränningsmotorer.

Det innebär att vi som tätningsproffs gång efter annan måste visa våra kunder vad vi går för.

Många gånger har en packning med metallskoning varit ett av de viktiga element som gjort våra kunders liv bättre.

Antingen det är ett turboaggregat eller ett avgassystem som ska tätas, är packningar med metallskoning nyckeln till framgång.

Dessutom blir materialen allt bättre lämpade för användning vid hög temperatur.

För länge sedan använde våra kunder zinkbelagt stål med låg kolhalt, idag kanske de väljer EN 1.4828 (AISI 309) eller rentav speciallegeringar som Inconel 625 som material för metallskoningen.

TT Gaskets – vi tillhandahåller alla slags packningar för förbränningsmotorer

TT Gaskets – We provide all kinds of gaskets for combustion engines

TT Gaskets - We provide gaskets for pulp and paper mills

Massafabrik

TT Gaskets började tillhandahålla grafitpackningar med metallskoning till pappers- och massaindustrin för länge sedan.

Detta blev en enorm framgång på den tiden, och ännu efter två årtionden är våra kunder med oss.

För oss började det hela när våra konkurrenter hade levererat packningar av låg kvalitet, som orsakade problem inom industrin.

Vi kallades in för att hjälpa till.
Det var i det ögonblicket man slutade med billiga packningar av låg kvalitet.

Minnena från dessa tider har, förståeligt nog, gjort att underhållsansvariga fortfarande undrar om även dagens packningar innehåller asbest.

Vi kan försäkra att alla våra packningar är asbestfria.
TT Gaskets har länge varit en beprövad och betrodd partner för våra kunder inom pappers- och massaindustrin.

Tillsammans bygger vi en ny framtid där det inte finns plats för läckage.

Idag är massa- och pappersfabriker storkonsumenter av grafitpackningar med metallskoning.

Grafitpackningar med metallskoning tätar ånga, kokningsprocesser, indunstningsprocesser, applikationer med het olja och mycket mer.