Med EDI-kopplingar kan du strömlinjeforma din orderprocess

Under de senaste årtiondena har vi skapat flera EDI-kopplingar med våra större kunder för att möjliggöra smidig och automatisk överföring av ordrar, orderbekräftelser och fraktdokument.

Läs mer

With EDI-connections, you can streamline your ordering process.

Electronic Data Interchange

Inköp på enklaste sätt

Under de senaste årtiondena har vi skapat flera EDI-kopplingar med våra större kunder för att möjliggöra smidig och automatisk överföring av ordrar, orderbekräftelser och fraktdokument.

Genom att använda EDI minimerar vi de mänskliga misstagen och maximerar enkelhet och automatisering av informationsflödet.
Företag med verksamhet på flera geografiska orter och flera beställningsposter har störst nytta av dessa system.