Styrelse

Styrelsen för TT Gaskets består av två utomstående styrelseledamöter samt av andra och tredje generationens familjeföretagare. De utomstående ledamöterna har chefspositioner i branschen och den akademiska världen, en mångsidig bakgrund med många års erfarenhet inom olika områden av tillverkning och återförsäljning.

En stark styrelse ger oss en bra utgångspunkt för att växa till att bli den bästa leverantören av tätningslösningar i Europa, implementera våra ambitiösa internationella expansionsplaner och bli en ännu mer eftertraktad arbetsgivare.

Styrelseledamöter

Matti Arpiainen
Chairman och ägare
Aleksi Arpiainen
VD och ägare
Eero Tomi
Tidigare VD för AGCO Power, olika tjänster från produktions- till försäljningschef inom motorbranschen
Kari Neilimo
Tidigare ordförande i SOK, universitetsprofessor, MBA programdirektör och styrelseproffs