The envelope gaskets are well suited for use in applications where the integrity of pure PTFE and the good mechanical properties of the gasket material inside the casing are to be combined.

Kuvertpackningar

Kuvertpackningarna passar för användning i applikationer där integriteten hos ren PTFE och de goda mekaniska egenskaperna hos packningsmaterialet inuti höljet kan kombineras.

Typiska användningsområden är glasrör och förstärkta plaströr inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin.

Inuti kuvertpackningarna, i ett PTFE-hölje, finns en mjuk fibertätning. Beroende på applikationen kan kuvertpackningarna också tillverkas med en tjocklek på flera millimeter. Inuti höljet finns då många mjuka gummi- eller fibertätningar och däremellan en korrugerad metallplatta.

Det finns flera varianter av höljen, till exempel flat eller kvadratisk typ. Oftast använder vi ett kvadratiskt kuvert eftersom flödet av media förblir oförändrat. Den inre ytan av kvadrattypskuvertet har ett djupt PTFE-område, vilket säkerställer att den mjuka tätningen inuti förblir intakt trots mindre inre skador.