En organisation som utbildas överskrider sina mål – arbetsmotivationen växer och detta gynnar kunden våra kunder

Finns det en kontinent där våra tätningar inte skulle trygga industriell produktion? Nej. Vi säljer våra produkter till ca 50 länder, och våra kunders lösningar säkrar en betydande del av den kritiska industriverksamheten på alla sex kontinenter. På TT Gaskets får vi energi från att vi utmanar oss själva och utvecklar allt bättre och tryggare lösningar tillsammans med våra kunder.

Våra tätningslösningar används på land, till havs och i luften – tätningar behövs överallt. Vår breda erfarenhet från olika branscher har byggt upp en kompetens som finslipats genom olika försök och det utvecklingsarbete vi gjort tillsammans med våra kunder. Under årtiondens lopp har vi specialiserat oss på att leverera krävande industriella lösningar.

Samtidigt som vi kan glädja våra kunder, drivs vi tätningsproffs av vår mission att bygga en trygg och hållbar industrivärld för de kommande generationerna. Vi hålls också igång tack vare vår Smart Lab, där vi kontinuerligt testar och gör produktutveckling samt utvecklar helt nya tätningslösningar.

Vi har en mängd intressanta utvecklingskoncept där vi strävar efter att lära oss från andra branschers lösningar. Samarbetsprojekt med forskningsinstitut och startups såväl i Finland som utomlands lyfter våra idéer till nya höjder. Särskilt nära vårt hjärta står franska mikrobiolog Louis Pasteurs visdom ”La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés”, som man kunde fritt översätta som lyckan ler mot de väl förberedda.

Design Board vår konstruktions grupp där nya tätningar utvecklas

Den kultur som så starkt kännetecknar vårt bolag och vår innerliga vilja att lösa utmaningar går tillbaka till bolagets grundare Jussi Arpiainen. När man behövde någon för att lösa problem eller hitta på något som inte ännu fanns, var han Finlands försvarsmakts högra hand. Min far Matti Arpiainen insåg hur viktigt ett brett team för problemlösningen var och under sin vd-period efter Jussi lyfte han designavdelningen på en helt ny nivå. Senare har vi under min tid som vd bearbetat tanken vidare till en Design Board. Sammansättningen av denna flexibla arbetsgrupp är beroende av mötesagendan och dess uppgift är att komplettera bolagets designavdelning.

Vår Design Board samlas en gång i veckan och nästan alla bolagets funktioner är representerade på planerings mötena. Denna styrgrupp för desingarbetet har satt fart på vår produktutveckling och lyft fram nya röster och synvinklar i diskussionen. Också uppföljningen av projekt har förbättrats. Design Board har också hjälpt till att motivera de olika avdeliningarna i bolaget. På detta sätt kan vi antingen internt eller i sammarbete med kunder hitta de effektivaste och tryggaste möjliga tätningslösningarna.

Organisationer behöver kontinuerlig kompetensutveckling

För att nya idéer ska få luft under vingarna och för att vi ska lyckas utmana vårt eget sätt att tänka, har vi alltid tänkt att en organisation som utbildas behöver kontinuerlig intern och extern stimulans. Detta innebär att personalen regelbundet deltar i längre utbildningar. Cheferna har till exempel fått ta del av intressanta idéer på TTG Akademin, och själv deltog jag i januari på Inseads och Family Business Nerworks (FBN-I) High Performance Leadership-utbildning för att finslipa mina ledarskapsmetoder.

Kontinuerligt utveckling genom utbildning är dagens ord. Enligt Gallups artikel kommer det att tillsammans med tydlig kommunikation hålla företagen igång och hjälpa organisationer på deras framtidsfärd. Själv skulle jag ännu lägga till att företagen måste hitta en egen modell för sitt framtidsarbete. I Birkaland och i Finland i allmänhet tar man lyckligtvis framtids- och framsynsarbetet på allvar, och det pågår en hel del projekt kring ämnet. Jag har själv fått delta i Tammerfors handelskammares framtidsgrupp där vi kommit till slutsatsen att man inte behöver göra allt själv eller ens ha kunskapen att göra allt själv. Privata och offentliga aktörer ska betraktas som bundsförvanter, de kan vara till stor nytta för varandra inom samarbetet mellan företagen, högskolegemenskapen och stadsregionen.

På TT Gaskets tror vi starkt på ledning genom information, och som bäst pågår ett treårigt projekt där vi vill skapa en allt smartare tätningsfabrik. Investeringstakten ökar mot årets slut och fortsätter nästa år. Mer om detta intressanta tema senare!

Att anta sig utmaningar är en del av en aktiv kultur

Att kontinuerligt förnya sig själv och anta utmaningar ligger i blodet hos oss, i det sätt vi arbetar och i det som dagligen motiverar oss. En organisation som utbildas  vågar  ifrågasätta sina gränser och växa ur sina begränsningar. Alltid når vi inte de utsatta målen ett till ett, men ofta överskrider vi dem. Därtill lär vi oss regelbundet något oväntat, något som kommer till nytta både för oss och för våra  kunder.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra kunder samt den utmärkta gemenskapen i Birkaland som sporrar till gemensamt företagande, försök, utbildning och framgång. Låt oss tillsammans ta fram nya idéer och skapa en tryggare och tillgängligare industriell framtid för de kommande generationerna! Jag hoppas vi i år kommer att ses både digitalt och fysiskt på mässor och seminarier såväl i Finland som internationellt.