Ett nytt verktyg som underlättar valet av tätningsmaterial lanseras på Underleverantörsmässan

Verktyget under arbetsnamnet TTG Material Tool är redo för pilotering och testning. TT Gaskets presenterar ett verktyg för val av tätningsmaterial på underleverantörsmässan hösten 2021.

TTG Material Tool ger svar även när TT Gaskets försäljare inte är tillgängliga. Det nya verktyget är det första steget mot ett e-handelstänkande.

Tanken är att hjälpa till med valet av tätningsmaterial via nätet, så att kunden får svar när hen behöver det, med hänsyn till processens förhållanden och medium. I slutet av augusti presenterades verktygsprincipen och layouten för verktyget för en pilotkund, som kommer att börja använda det så snart finjusteringen är klar, säger Smart Engineer Jaakko Niukkala.

Snabbt produktval via Internet

Biblioteket täcker material och lagerprodukter som för närvarande används av pilotkunden, men verktyget ska användas i större utsträckning både internt och externt så snart som möjligt. I framtiden kan verktyget till exempel direkt erbjuda en lämplig produkt från sortimentet när den tekniska informationen om applikationen anges.

– TTG Material Tool påskyndar också vårt eget materialval, när du inte behöver bläddra igenom allt genom systemet och datablad, men informationen är tillgänglig i visuell form snabbt. I framtiden kommer det också att vara en låg tröskelkontaktkanal för leverantörer, eftersom verktyget kommer att ställa rätt frågor innan man behöver kontaktat försäljnings personal, och materialvals processen inte behöver startas från noll.

Vi ställer ut på Elmia Underleverantörsmässan i Jönköping 9.-12. November avdelning A02:24.

Välkommen till mässan för att höra mer!