TT Gaskets förnyas och investerar djärvt även under undantagsperioden

Never waste a good crisis. Med hjälp av lärdomarna av och under kriser skapar vi genom djärva investeringar framtida möjligheter och vägen till framgång. Så här har vi tänkt och drivit vårt familjeföretag TT Gaskets redan i tre generationers tid.

Under pågående coronapandemi har människornas tro och min egen optimism testats ett flertal gånger. Det omfattande strategiarbete som genomfördes i vårt företag för två år sedan har dock fungerat som en kompass och uppmuntrat oss att fortsätta utveckla och investera.

Vi har i själva verket haft mer tid än vanligt att tillsammans med vårt egna kärnteam reflektera över våra kunders framtida behov och å andra sidan vilken typ av arbetsplats vi vill arbeta på i framtiden. Vi vill försäkra oss om att vi skapar nästa generations tillverkare av packningar, förnyar intelligenta packningslösningar och är med och formar framtiden i vår bransch.

Världens första packningar producerade med solenergi

Resurserna inom vårt omfattande investeringsprogram inkluderar vårt skickliga och mycket motiverade arbetsteam samt våra långvariga byggnadspartner, utrustningsleverantörer och konsultpartner. Ingen är ensam kapabel till långtgående reformer, men med ett bra team blir även det omöjliga möjligt. Investeringarna i vårt Smart Lab kommer särskilt i fortsättningen att möjliggöra sådant som kunderna inte ens ännu vet om att de behöver…!

De största utmaningarna har orsakats av coronabegränsningarna, att leveranserna av nya maskiner och utrustning sker i tid, implementeringen av dem och utbildningen av personalen i nya tillverkningsprocesser. Så här i efterhand kan man konstatera att förseningarna lyckligtvis var måttliga.

Till de största redan förverkligade investeringarna hör en fabrikstillbyggnad på 3000 m². Utrymmena säkerställer effektiv tillverkning och utgör en utmärkt miljö för produktutveckling och kvalitetssäkring. De ger oss utrymme för tillväxt och förbättrar arbetstrivseln och säkerheten. Vi har kunnat gå vidare till nästa fas av lean-programmet och förstärkt det med hjälp av den dagliga ledningen. Utvecklingen av verksamheten stöds av akademin för modernt ledningsarbete, från vilken de första produktionsledarna ut examineras i juni 2021.

Vi har ökat vår skärkapacitet och ytterligare förbättrat vår förmåga att tillgodose snabba 24-timmarsbehov genom att stärka vår Fast Track-tjänst. Vi har automatiserat processer och utökat vårt produktsortiment med spiralpackningar. Dessutom byggs för närvarande ett solkraftverk på taket till TT Gaskets fabrik. Vem hade trott att världens första packningar producerade med solenergi skulle tillverkas i Tammerfors, Finland?

Innovationer kräver tid och diskussioner

När man innoverar och utvecklar lär man sig nya saker om sig själv, andra och företaget som helhet. Samtidigt genomförs strategin och stärks kulturen som binder alla samman. Oenigheter och utmanande situationer kan naturligtvis inte undvikas, men de bygger karaktär och erbjuder nya infallsvinklar. Så länge den gemensamma riktningen är tydlig klarar man sig igenom situationerna och kommer ur dem starkare än tidigare.

Innovationer kräver hårt arbete. De kan inte tvingas fram, utan uppfattningen av beroende- och inflytandeförhållanden samt helheter bör ges tid. Företagets diskussioner och sparringstillfällen med det egna teamet och ägarna, med kunder och med olika mentorer och konsulter är viktiga för att kunna bilda sig en ögonblicksbild av nuläget och en målbild av framtiden.

Att hitta bra och pålitliga partner kan hjälpa en att lyckas med ens investering. Noggrann förberedelse och planering är viktiga för att undvika de värsta fallgroparna. Upphandlings-, inspektions- och övervakningsprocesser för nya processer, konstruktion samt maskin- och systeminköp är oerhört viktiga för att man ska få tillgodo det som har köpts.

Våra senaste nyheter på LinkedIn och i nyhetsbrevet

Vi övervakar investeringarnas lönsamhet med hjälp av projektets olika effektivitetsindikatorer. På så sätt kan vi analysera det som har hänt och effekterna av utvecklingsinvesteringarna. Dessutom kan vi mer ingående överväga hur och på vilket sätt vi bäst kan påverka uppnåendet av våra mål.

Vårt mod att förnyas och utvecklas återspeglas i våra kunders planeringsprojekt i 40 länder, där vi är delaktiga. Vi vill tacka alla för ett gott samarbete! Jag hoppas att vårt pågående utvecklingsprogram resulterar i ett utökat erbjudande till våra kunder, ökad flexibilitet och förmågan att betjäna ännu bättre i egenskapen av design- och innovationspartner.

I framtiden kommer vi att kommunicera ännu oftare om innovationer relaterade till packningar och våra egna utvecklingsprojekt. Håll er uppdaterade och följ oss på LinkedIn och vår webbplats. Vi önskar er också trevliga lässtunder med TT Gaskets nya nyhetsbrev!

#ttg #ttgaskets #investing #investoinnit #perheyritys #familybusiness #togetherAleksi Arpiainen är tredje generationens VD för TT Gaskets. Enligt honom drivs familjeföretagets framgång av kontinuerlig utveckling och innovation. I sin blogg belyser Aleksi sina tankar om vart packningsvärlden är på väg.