I osäkra tider blir starka band till leverantörer och aktiv framtidsplanering allt viktigare

Coronaviruspandemin orsakade brister i tillgången av olika råmaterial. Kriget i Ukraina försvårade situationen ytterligare och ledde till prisökningar utan motstycke – särskilt för rostfritt och syrafast stål, men också för andra industriella råmaterial. Hos oss på TT Gaskets har verkningarna av råvarubristen tills vidare förblivit måttliga.

Nästan alla våra råmaterial kommer från tillverkare i Europa och Nordamerika. Vi har haft ett långt och nära samarbete med våra leverantörer. Men det räcker inte enbart med goda förhållanden; man måste också förutse och utvärdera olika framtidsförlopp. För det behövs ett aktivt och innovativt grepp att forma framtiden enligt eget tycke.

Vår inköpsavdelning har under de senaste åren utvecklats utgående från vår tillväxtstrategi och förberedelserna inför en alltmer ökande osäkerhet. Vi har bland annat förnyat utvärderingen av leverantörer, och vi har även startat en förbättring av uppföljningen av råmaterial.  Utvecklingen förs vidare på Yrkeshögskolan i Tammerfors och målet är att våra prognosmodeller skall kunna kopplas till artificiell intelligens.

70 års samarbete en betydande resurs

I och med coronapandemin blev det näst intill omöjligt att resa. Trots det har vår inköpsavdelning lyckats utöka antalet råmaterialkällor bland annat genom distansaudition av leverantörer. Under denna osäkra tid har våra långa och starka förhållanden till världens bästa leverantörer visat sig vara vår starkaste resurs. Vi har haft ett djupt och mångsidigt samarbete med många parter i 50–70 år, i flera generationer redan. Vårt delade engagemang för kvalitet och modiga innovativa tänkande har gjort samarbetet fruktsamt på många sätt.

Mitt under krisen har vi snabbt fått ett starkt stöd av många av våra leverantörer. Ett varmt tack för det! Vi har tillsammans kunnat lösa utmaningarna. Förtroende är en stark grund för samarbete och bär också genom de svåraste stunderna.

Alternativ sökes som bäst

TT Gaskets verksamhet har alltid präglats av mångsidighet. För våra kunder har vi varit en mångsidig partner inom packningar och tätningar, och många har varit redo att samarbeta på ett djupare plan för att hitta alternativ till olika råmaterial. Därför har vi kunnat reagera omedelbart när våra planerade åtgärder visat sig vara otillräckliga.

Investeringarna i vårt Smart Lab har gjort analysen av alternativ snabbare. Vi har kunnat göra tekniska bedömningar samt ta fram data om kompression och återhämtning på kortare tid än tidigare, och på det sättet stötta våra kunders FEM-simuleringar så att de kan godkänna olika alternativ och utveckla nya produktinnovationer för tekniska lösningar som ännu varit i ett planeringsskede.

Över 2 000 råmaterial i utbudet

Vår verksamhet har blivit mer förutsebar och flexibel tack vare bolagets coronaarbetsgrupp som samlats två gånger i veckan och ledningsgruppens bedömningar av risker och möjligheter. Vi har kunnat tackla potentiella risker som vi upptäckt i vår leverantörskedja.

Vi har för tillfället över 120 000 aktiva produkter och mer än 2 000 råmaterial i vårt sortiment. Tack vare ett brett lager av råmaterial har vi kunnat fungera flexibelt och säkra tillgängligheten av råvaror till våra kunder. Redan innan coronakrisen förstärkte vi våra lager med tanke på en eventuell förlängning av leveranstiderna.

Beslutet att bygga upp lagerbufferten har visat sig vara smart. Visserligen har tillväxttakten om dryga 20 procent under förra året och i år fört med sig positiva utmaningar gällande tillgången av vissa råmaterial. Pandemin har också påverkat leveranstiderna för somliga råmaterial: som längst har leveranstiden förlängts från fyra till 44 veckor.

Investeringen i solcellsanläggningen har varit till stor nytta

Under kriget i Ukraina har en del metallpriser stigit med tiotals eller i värsta fall hundratals procent på några dagar eller på bara några timmar. Trots att vi förberett oss väl, har situationen inverkat på prissättningen av våra slutprodukter.

Energipriserna har stigit kraftigt, men som tur är har investeringen i en solcellsanläggning hämmat deras inverkan. Första stora investeringen gjordes sommaren 2021, och inkommande sommar 2022 kommer vi att mer än fördubbla det nuvarande solkraftverkets kapacitet. Sommarens investering sänker våra koldioxidutsläpp med 34 000 kg, och i fortsättningen täcks redan över en fjärdedel av vårt energibehov med egenproducerad solkraft.

Jag önskar således en solig vår åt alla! Ett varmt tack till alla våra leverantörer och kunder, ni är suveräna! Finns det vilja och öppet samarbete kan man få berg att flytta sig. Vi får intressanta nya försäljare i vårt team under de kommande månaderna, vilket hjälper oss att fördjupa våra samarbeten ytterligare och gör det möjligt att betjäna en allt större grupp kunder.

Mer om detta på LinkedIn och på vår websida! Kom gärna och hälsa på TT Gaskets om ni i maj besöker Tammerfors under Hockey VM.