Bakom tätningarna | Expertintervju: Erfaren designchef överför tyst kunskap till nya generationer

Designchef Jari Suoniemis 30-åriga karriär har utvecklats i takt med TT Gaskets. Företagets långvariga satsningar på innovation har också gett Jari nya uppgifter och arbetssätt.

Jari Suoniemi

En av Jaris kärnkompetenser är att konstruera tätningar. Han har byggt upp sin kompetens så högt att en del av arbetstiden går nu åt till att lära andra och överföra den viktigaste informationen och kunskapen till sina kollegor.

– Jag har under min karriär fått ta del av en hel del nya saker. Jag var med då arbetsmetoder som vatten eller- laser skärning tog fram som nya tätnings tillverknings tekniker, berättar Jari.

Förutom design har Jari också hand om fastighetsskötseln.

– Fastigheten är så pass bekant för mig så att jag kan ta hand om den. Jag följer till exempel upp ändringar i kostnaderna för värme och svinn via fastighetsautomationen. Mest gillar jag ändå att utveckla nytt, vilket ibland störs av mina andra arbetsuppgifter, säger Jari och skrattar.

”Designen av tätningar måste påbörjas i rätt tid”

Jari började arbeta på TT Gaskets 1992. Före det hann han år 1988 göra sitt examensarbete till bolaget, automatisering av en excenterpress. Arbetet var mycket viktigt, eftersom maskinen används fortfarande. Under sin långa karriär har Jari haft möjligheten att följa med och delta i utvecklingen av tätningsdesign och -tillverkning.

– Tidigare styrde kunderna vårt arbete mer och då var tyngdpunkten i produktionen. Jag tycker att branschen har nu utvecklats i rätt riktning. Allt oftare får vi komma med i projekten i ett tidigt skede och då kan vi från projektstarten designa tätningar som passar för ändamålet tai slutprodukterna, berättar Jari.

Trots det upplever Jari att det finns utrymme för förbättring i verksamheten.

– Tätningar är små, så man kommer ofta ihåg dem först på slutrakan i ett projekt. När man väl kommer att tänka på dem brukar vi oftast bara ha ett par månader på oss att designa och tillverka en färdig produkt. Branschen är väldigt hektiskt numera, förklarar Jari.

Jari gillar inte jäkt, men han inspireras av varierande projekt. Ingen dag är sig lik och arbetet hinner inte bli enformig. Jari gillar också det att han inte längre behöver arbeta ensam, om i början av hans karriär, eftersom han nu har flera kollegor som stöd. Man får också hjälp av arbetskompisarna på andra avdelningar och ledningen.

Fritid tillsammans med familjen

En aktiv vardag håller Jari pigg också på fritiden. Han har fyra barn och sju barnbarn, varav den yngsta föddes i februari. Familjen trivs tillsammans.

– Vi samlas alla några gånger om året. God mat lockar effektivt, säger Jari skrattande.

Förutom en aktiv vardag fylls Jaris dagar med jogging och skidåkning. Varje morgon inleds med en kopp kaffe och 100 gram blåbär utan socker.