Tänk om packningar kunde prata? – Med vår innovationskultur skapar vi nytt kundvärde och en ännu positivare medarbetarupplevelse

Om packningen kunde prata kunde den bekräfta att den är korrekt installerad och redo att fungera som en kritisk faktor i kritiska flänsfogar i industrins olika system. Den kunde bekräfta att den tryggar och säkerställer driften av viktiga processer kontinuerligt.

Packningen kunde också meddela om fogen är tät eller om den har upptäckt ett mikroläckage och när det skulle vara dags att byta ut packningen. Då kunde man undvika olyckor, miljön riskerar inte att belastas med oönskade utsläpp och det skulle inte uppstå onödiga kostnader för processägaren när effektiviteten minskar.

Allt detta kan snart vara möjligt med hjälp av TT Gaskets smarta tätningar, för vilka vi har ansökt och beviljatsett globalt patent.

Förbättrad säkerhet för flänsfogar med smarta tätningar

Packningarna utgör viktiga komponenter i många industriella lösningar. Deras funktionalitet är ofta beroende av människors expertis, eftersom den enskilt största orsaken till läckage är installationsfel.

Packning istallation behandlas i den utbildning vi tagit fram i samarbete med Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), de erbjuder utbildningen till installatörer och underhållspersonal. I utbildningen för installationen av flänsfogar nämns enligt standarden EN 1591-4 att installationsfelet till exempel kan orsakas av bultar i dåligt skick, fel åtdragningsmomnet eller fel typ av bultar.

Smarta tätningar är specifikt utformade för att utesluta risken för fel. I framtiden kan packningen indikera att den är redo att fungera som önskat. När detta kombineras med utbildning för installatörer av flänsfogar, kan vi tillsammans förbättra flänsfogarnas säkerhet.

Innovationer har från första början utgjort en viktig del av TT Gaskets verksamhet

TT Gaskets har levt på innovationer och utveckling sedan 1943, då min farfar grundade vårt familjeföretag och tog fram Finlands första tätningsmaterial för Finlands försvarsmaktsbehov. Krigsåren, de krävande förhållandena och de bråda tiderna var utmärkta motivatorer.

Idag blomstrar innovationen fortfarande hos oss, tack vare vårt för tre år sedan grundade Smart Innovation Lab. Tillsammans med vårt omfattande utvecklarnätverk utforskar vi banbrytande innovationer inom tätningar, såsom smarta packningar eller märkningar för kvalificerade tätningar, virtuella lager och verktyg för val av tätningsmaterial.

Vi främjar också en innovationskultur på vår tvärvetenskapliga designavdelning. Avdelningen löser och designar tillsammans med våra kunders designavdelningar nya tätningslösningar för befintliga objekt – och i allt större utsträckning utvecklar även nya lösningar för framtida användningsändamål runtom i världen.

Under de senaste åren har vi systematiskt investerat i innovation och utveckling så att vi kan vara mer delaktiga i våra kunders designprojekt inom områden såsom mekanisk testning, teoretisk modellering och beräkning. Vi har kunnat accellera utvecklingen av våra kunders nya maskiner och andra lösningar och har hittat säkrare, mer miljövänliga och produktivitetshöjande lösningar för befintliga applikationer.

Medarbetarna vill ständigt utveckla sitt arbete

Om vilket som helst företag kontinuerligt vill förnya sig kan innovationerna och utmanandet av existerande verksamhetsmodeller inte endast existera i en del av företagets verksamhet.  Vi har velat se till att vi utvecklas som innovatörer och att det verkligen är allas sak – en del av vår kultur.

Det senaste tillbudet för utvecklingen var vår första TTG Academy, som avslutades sommaren 2021. Under 1,5 år utbildades TT Gaskets handledare och teamledare i modernt ledarskap, och ett av teman som togs upp var att bygga och vårda en innovationskultur. På akademin utvecklade vi också en daglig ledningsmodell som erbjuder en kanal för att skapa en gemensam ögonblicksbild i var och en av våra produktionsavdelningar. Som ett resultat har till exempel genereringen av nya initiativ och idéer betydligt ökat, även om nivån redan tidigare vad bra.

Jag är väldigt glad och tacksam över att våra anställda dagligen vill föra vårt företag framåt. Med olika nya öppningar utvecklar vi sätt att betjäna våra kunder alltmer mångsidigt, finslipa vår verksamhet ur ett hållbart utvecklingsperspektiv och erbjuda våra anställda allt tryggare och mer intressanta arbetsdagar.

Ambitiösa mål driver innovation

Vi har under de senaste åren utökat vårt samarbete, särskilt med de akademiska kretsarna i Tammerfors. Olika avhandlingar, praktikplatser, rekryteringar, utvecklingsprojekt och experiment som har genomförts tillsammans har skapat ett tänkande som har möjliggjort genomförandet av många reformer.

Dessa projekt hade förmodligen inte varit möjliga utan extern assistens. Det är tidvis viktigt att erkänna att inte all skarpsinnighet finns inom den egna organisationen. Det är okej att rikta blicken mot sina partner och be om hjälp.

En kultur av samarbete och kontinuerlig innovation bör kontinuerligt förses med ambitiösa mål. Samtidigt måste man vara beredd att ändra riktning om ett projekt efter flera försök inte ger önskat resultat.

Ett ännu starkare kundsamarbete

Utvecklingen av nytt och vår iver att föra det vidare har gett oss betydande nya kunder även under coronaperioden. Vi har lyckats säkra och effektivisera befintliga tätningslösningar genom att standardisera dem på flera platser, vilket minskar underhållskomplexiteten. Å andra sidan har några av de nya kunderna genererat idéer till helt nya typer av tätningslösningar för framtidens maskiner.

Vi har också kunnat stärka vårt samarbete med våra kunder och kontinuerligt presentera nya lösningar som kan förbättra deras affärsmodell, öka deras säljmöjligheter ytterligare och göra det lättare för dem att skilja sig från sina konkurrenter. Vi kommer i framtiden att bli ännu mer aktiva inom detta område.

Tack för er tid och era svar på våra kundupplevelseenkäter! De bekräftade att det mer aktiva och idérika TT Gaskets har varit mycket uppskattat under de senaste åren. Under hösten kommer vi att publicera videomaterial som presenterar våra investeringar i hållbar utveckling, vår nya fabrik och vårt expanderande produkt- och tjänsteerbjudande.

Håll alltså utkik, så ses vi på LinkedIn såväl som förhoppningsvis ansikte mot ansikte. Vi deltar i underleverantörsmässan Elmia i Sverige den 9.–12.11.2021.

Låt oss tillsammans designa och utföra pilotprojekt för en säkrare framtid!

Aleksi Arpiainen

Aleksi Arpiainen är tredje generationens VD för TT Gaskets. Enligt honom drivs familjeföretagets framgång av kontinuerlig utveckling och innovation. I sin blogg belyser Aleksi sina tankar om vart packningsvärlden är på väg.