TT Gaskets utvecklar en smart lösning för att certifiera installationen av tätningar

Tänker du på en tätning du installerade tidigare på dagen och har på kvällen svårt att få sömn? Har du mardrömmar om läckande flänsar? Oroa dig inte, vi har en lösning på gång.

Det mest kritiska steget i en tätnings livscykel är installationen, men än så länge finns det inga andra möjligheter att övervaka hur installationen har lyckats än att låta ett medium cirkulera och kontrollera om det läcker. Visserligen finns utbildningar och rådgivning för val av tätning och installation tillgänglig, även hos oss, men i slutändan ligger ansvaret för en lyckad installation hos installatören själv. Man kanske tycker att även en schimpans med hjälp av en kort utbildning klarar av att vrida åt några bultar. I verkligheten kräver en installation noggrann förberedelse och implementering med rätt typ av verktyg.

Friktionen kuvar även den starkaste installatören

Tätningens funktion är baserad på mekanik, dvs på att vridmomentet som appliceras på bultarna genom flänsytorna förs över till tätningens yta och leder till att flänsanslutningen förseglas för att motstå rörets inre tryck och temperaturspänning, vilket förhindrar läckage.

Den kraft som bultarna riktar på tätningen beror till betydande del på friktionen, så rätt vridmoment på bultarna behöver inte nödvändigtvis betyda tillräckligt yttryck i tätningen. Även om en kalibrerad momentnyckel är ett viktigt verktyg vid tätningsinstallationer, bör man inte blint lita på dess avläsningar, om smörjning och andra grundarbeten inte är utförda. Även om allt alltså utförs korrekt på pappret, kan för lite smörjning leda till läckage.

Människan tar återigen hjälp av teknologin

TT Gaskets har i samarbete med de bästa experterna i branschen börjat utveckla en teknisk lösning för att certifiera installationen av tätningar. Som ett första steg utvecklade vi en fjärravläst “RFID tag” som lämpar sig för installerade tätningar och med vilken de enklaste felen kan undvikas. Med hjälp av den fjärravlästa tagen kan man undvika ett felaktigt val av packning eller att man missar att installera packningen.

Som ett andra steg utvecklar vi en fjärravläst sensor som mäter tätningens yttryck. Med hjälp av sensorn kan installationsarbetet omedelbart bekräftas. Utvecklingsarbetet befinner sig i ett skede där vi snart går över till fungerande prototyper, och för detta letar vi efter lämpliga objekt för att utföra fälttester.

Det framtida målet för det här innovationsprojektet, som går under namnet TTG Smart Gasket, är att integrera tätningarna i en industrianläggnings IoT-nätverk – det vill säga skapandet av ett IoG (Internet of Gaskets). Vi rör oss i riktning mot målet med små men säkra steg, eftersom packningsvärlden inte är känd för förhastade åtgärder. Fjärravlästa sensorer som mäter yttrycket både under installationen och kontinuerligt spelar dock en viktig roll för att skapa smartare tätningar och en tryggare framtid.

Läs mer om ämnet! Jaakko belyser ämnet närmare i Smart Bloggen i sin text Smarter sealing for a safer tomorrow – Obtaining information of a gasket (på engelska).