Vi moderniserade ännu en vattenbeskäraren och introducerade den senaste teknologin inom branschen

Vi satsar för närvarande på internationell tillväxt och är fast beslutna att skapa nya möjligheter. TT Gaskets produktion genomgår en mängd olika förändringar i och med att vi tar små och stora steg mot våra mål. Som en del av helheten moderniserade vi bland annat vår vattenskärmaskin.

Vårt omfattande reformprogram inleddes år 2020 och kommer att fortsätta till slutet av år 2022. Syftet är särskilt att snabba upp lean-produktionen, effektivisera fabrikflödet och förbättra tillverkningseffektiviteten. En viktig del av reformprogrammet är att höja nivån för produktionsautomatiseringen, i samband med vilken man beslutade att modernisera en av vattenskärarna. Vår maskinpark var redan till stor del modern, men en av våra vattenskärare av märket FinJet 6 var i behov av betydande förändringar.

– I och med att de manuella justeringarna byttes ut till automatiska, är användningen av maskinen både lättare och bekvämare. När skärinställningarna fortfarande justerades manuellt hade vi inte alltid möjligheten att förverkliga allt vi hade önskat. Tack vare moderniseringen har ritarnas arbete blivit lättare, risken för fel har minimerats och materialutnyttjandet blivit mer exakt, berättar Jenny Virta, arbetsplanerare hos TT Gaskets.

– Moderniseringen av vattenskäraren förbättrade också arbetssäkerheten och -trivseln. Man behöver inte längre klättra upp på maskinen, vilket brukade ske flera gånger om dagen. Dessutom minskade bullret från produktionsutrymmena betydligt när maskinen placerades i en ljudisolerad monter.

Långt samarbete inom utvecklingen av vattenskärning

Moderniseringen utfördes av maskinens tillverkare, Muototerä, som har varit TT Gaskets partner sedan 1980-talet. Samarbetet kring vattenskärningsteknologin och dess utveckling har pågått i mer än 30 år.

– Vi har en utmärkt relation där det bästa är det starka förtroendet hos bägge parter. Vi är två familjeägda företag som har liknande värden, såsom en långsiktig utveckling av verksamheten. Som systemleverantör erbjuder vi TT Gaskets den senaste teknologin och kunskapen. Tack vare deras önskemål utvecklas vi i vår tur och presterar allt bättre. Under samarbetet har vi bland annat funderat på hur vi kan kombinera högtrycksteknologi och automatisering, säger Risto Kallio, VD för Muototerä.

– Vid moderniseringen av vattenskäraren 6 hade TT Gaskets till exempel en tydlig vision för hur snabbt och exakt maskinen skulle fungera. Projektet framskred målmedvetet och den gamla tekniken uppdaterades. Hans uppskattning är att maskinen nu kommer att kunna utnyttjas i flera år, eller till och med årtionden.