400 dagar utan olyckor!

TT Gaskets har slagit nytt rekord. Vi har nu arbetat i 400 dagar utan att en enda olycka har inträffat! Mycket arbete har gjorts för vår gemensamma säkerhet, så vi är med rätta stolta över vår prestation.

Viktiga faktorer för framgång

Vi ser inte säkerheten som en separat fråga utan som en del av en helhet som också inkluderar effektivitet och arbetstrivsel. Dessutom har vi under de senaste åren ägnat ännu mer uppmärksamhet åt arbetssäkerheten. Vi har hela tiden säkerheten i åtanke, oavsett om det rör sig om att utveckla ett ledningssystem och arbetsinstruktioner eller investeringar i kontor och produktionsutrymmen.

Sist men inte minst utvidgade vi förra året kraftigt övervakningen och observationen av arbetssäkerheten till att omfatta alla. Säkerheten utgör nu en del av dagliga möten där teamet delar med sig av säkerhetsresultat och utvecklingsidéer med handledarna. Denna aktiva modell för samarbete och kommunikation har fungerat bra och vårt arbete för säkerheten har kontinuerligt utvecklats.

Alla påverkar säkerhetskulturen

En säker arbetsmiljö är en grundläggande rättighet för varje anställd. Vi utvecklade förra året systematiskt våra produktions-, lednings- och övervakningssystem för att förbättra arbetssäkerheten, effektiviteten och den allmänna arbetsnöjdheten. Vi har insett att alla spelar en stor roll för att göra vår arbetsplats till en bättre och säkrare miljö för samtliga.

Vi fortsätter på samma sätt

Hos TT Gaskets är allas säkerhet mycket viktig. Vårt tidigare rekord utan olyckor som ledde till frånvaron var 242 dagar. Vi är nu uppe i 400 och kommer att fortsätta vårt goda arbete, vilket förhoppningsvis kommer att leda till nya rekord – inte så mycket på grund av siffrorna utan på grund av människorna.

Vi är stolta över alla våra anställda och kommer att fortsätta på samma sätt och även i fortsättningen arbeta säkert!