Privacy Policy / GDPR - TT Gaskets

För oss på TT Gaskets / Tampereen Tiivisteteollisuus Ab är det viktigt att du vet hur din information är behandlad på vår hemsida.

Enligt den nya EU: s sekretesspolicy (GDPR) har du rätt att veta och bättre förstå behandling av din personliga information.

Vi är fast beslutna att hålla din information hemlig och skydda dem. För mer information om vilken information som omfattas på denna sida och hur.

Vår webbsida använder WordPress Content Management, Google Analytics och analysverktygen i Jetpack plugin. Jetpack och Google analytics följer våra besökare och berättar bland annat till oss, hur många användarer besöker vår webbplats och varifrån de besöker.

När en användare lämnar vår webbsida kan vi inte längre, och vi vill inte hålla reda på var han surfar. Vi har tillgång till våra webbplatsanalytics så att vi kan utveckla en bättre onlinetjänst för dig i framtiden.

För mer information om plugin Jetpack Analytics

Jetpack är en tillägg skapad av Automattic.

Aktivitetslogg, Säkerhet
Jetpack Analytics skyddar oss också mot eventuella obehöriga inloggningsattacker, till exempel. enligt följande: Om någon försöker logga in på vår webbsida utan tillstånd, kommer analysen att blockera användarens IP-adress, användarnamn och e-post, samt eventuella IP-baserade http-rubriker och användaragentinformation som kommer att associeras med den.

Läs mer Automattic och Jetpack integritetspolicy på denna webbsida: https://automattic.com/automattic-and-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att spåra användare av den här sidan. Data som vi samlar behandlas anonymt och inställningen för datadelning är inaktiverad.

Vi använder inte andra Google-tjänster med Google Analytics för cookies. Läs mer om Googles DPA-länk: Ändring av dataförädling.

Läs om hur Google Analytics analyserar dina data, inklusive du kan läsa dem här och här.

Användarrättigheter

Registrerade rättigheter

Registraren har möjlighet att ta reda på vilken information som har samlats in och deponeras, samt möjlighet att undersöka om det behövs.

Personuppgifter kan behandlas med den registrerades samtycke. Behandling är också möjlig om det finns ett kund-, arbets- eller medlemskapsförhållande mellan den registrerade och den registeransvarige där insamling och lagring av personuppgifter är nödvändig för att hantera parterna. Dessutom kan rätten att behandla personuppgifter baseras på en annan handling som regleras av regulatorn.

De särskilda rättigheter som anges i personuppgiftslagen är:

Rätt till information

Behandling av personuppgifter krävs för att vara transparent. Kontrollenheten är därför skyldig att ge information om behandlingen av dina personuppgifter såväl som vid insamling och bearbetning. Du måste informeras om den registeransvarige och i förekommande fall hans eller hennes representant, syftet med behandlingen av personuppgifter, regelbunden information, användningen av den registrerades rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Alla har rätt att få information också från registret, som måste sammanställas från alla personliga register. Det visar bland annat styrelsens namn och vilken information som samlas in och används för registret. Registraren kan också innehålla en rubrik om den registrerades rättigheter.

Du har rätt att få sekretesspolicy för din visning som regel på registratorns kontor.

Rätt inspektions

Du har rätt att, på din förfrågan, veta vilken information om dig som finns i personregisteret eller att det inte finns någon information om dig i registret. Du måste lämna informationen i en förståbar form och, om du så önskar, får du också den skriftligen. Du har rätt att veta vilken information som regelbundet förvärvas för registret och vilken information som används och regelbundet släpps

Granskning av data är gratis en gång per år. Rätten till inspektion är en regel. Det finns emellertid undantag från lagen för vissa situationer och vissa av registeren är undantagna från revisionsrättens räckvidd.

Användning av rätten till åtkomst

Skicka in verifieringsbegäran direkt till regulatorn. Om du vill kan du använda mallformuläret som skapats av dataskyddsombudets kontor.

Om regulatorn vägrar att lämna din information måste han eller hon ge dig ett skriftligt intyg. Intyget ska ange skälen till att rätten till inspektion har vägrats. Du kan då kontakta dataskyddsombudsmannen.

Rätten att få sina uppgifter reparerade

Alla har rätt att utvärderas på grundval av korrekt information. Endast de uppgifter som behövs för att behandla de angivna personuppgifterna kan lagras i registret. Registraren måste också informera den person till vilken din information har lämnats och var felaktig information har erhållits för att korrigera informationen. Skicka in ansökan om korrigering av information direkt till registraren. Om du vill kan du använda mallformuläret som skapats av dataskyddsombudets kontor.

Om regulatorn inte korrigerar informationen måste han eller hon ge dig ett intyg som anger orsakerna till avslaget. Du kan då kontakta dataskyddsombudsmannen.

Rätt att vägra

Du har rätt att neka regulatorn att hantera information om dig för specifika ändamål. Du kan neka tillgång till din information för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar eller personlig matematik och släktforskning. Om du vill förbjuda användningen eller utlämnandet av din adressinformation för direktmarknadsändamål, bör du meddela registraren, t.ex. telefon- eller tidningsföretag eller -förening. Du kan anmäla ett förbud via telefon eller skriftligt. Användningen av rätten till förnekelse är gratis.

Praktiska steg

När en registrator vill utöva dessa rättigheter eller har frågor om behandlingen av hans / hennes personuppgifter, måste han / hon först kontakta den berörda registraren. Om en registrerad person inte har något ärende med registratorn kan han eller hon kontakta dataskyddsombudsmannens kontor.

Om användaren vill uppgifter för inspektion i form av en nedladdningsbar dokument på dessa 

Om implementering av webbsidor

Vår webbplats är implementerad av Juxtalab Creative Solutions, nödvändiga säsongsuppdateringar så att sidan är säker även i framtiden. Med dem har ett sekretessavtal ingåtts, men det finns ingen ytterligare, konfidentiell, konfidentiell information i detta dokument. Som en webbplatsadministratör kan de emellertid se till exempel webbplatshanterings webbplatshantering.

Den här websidan körs på Capnova webhotel och på sina servrar. De har också tillgång till webbplatsens databas, filer och därmed till webbplatsens analysstatistik. För mer information om deras tjänster och sekretess, besök deras hemsida: capnova.fi

WordPress samlar inte information från användare av den här webbsidan.

Om du behöver mer information, kontakta oss

TT-Gaskets / Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Alasniitynkatu 14
33560 Tammerfors

Läs mer om teknisk implementering av denna webbsida, Juxtalab Creative Solutions, https://juxtalab.com/ eller gdpr@juxtalab.com


Ta kontakt med ossHUVUDKONTOR

Finland


TT Gaskets
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Alasniitynkatu 14,
33560 Tampere-Finland

Beställning: orders@tt-gaskets.fi
Förfrågningar: sales@tt-gaskets.fi
Personal: fornamn.efternamn@tt-gaskets.fi