Packningar med metallskoningar

Packningar med metallskoning har en utmärkt tryck- och övertrycktålighet. De passar bra på ställen där strömmande medier belastar de grundläggande packningsmaterialen.

Applikationer för packningar med metallskoning omfattar till exempel ångrör i processindustrin eller natriumhydroxidfyllda rör i massafabriker. Det finns också många applikationer för packningar med metallskoning i den petrokemiska industrin.

I många applikationer kan tätningens och packningens tålighet mot tryck förbättras med packningar med metallskoning. De är utformade för att skydda packningsmaterialet från att komma i direkt kontakt med mediet och förhindra att små gasmolekyler tränger igenom packningen.

De vanligaste packningarna med metallskoning är tillverkade av rostfritt eller syrafast stål med grafit som grundmaterial. Packningar med metallskoning kan anpassas eller levereras enligt standarder för att möta kundernas behov.


Vill du ha mer information om packningar med metallskoningar?


Kontakta oss så hjälper vi dig

Rätt packning kan spara pengar

Det kan vara komplicerat att hitta rätt packningsmaterial för rätt tillämpning. Vi gör det enkelt för dig.

Ta kontakt med ossHUVUDKONTOR

Finland


TT Gaskets
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Alasniitynkatu 14,
33560 Tampere-Finland

Beställning: orders@tt-gaskets.fi
Förfrågningar: sales@tt-gaskets.fi
Personal: fornamn.efternamn@tt-gaskets.fi